26/05/2024 - 19:23

Đảng bộ xã Đông Thuận nâng cao chất lượng đảng viên 

Những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng xã Đông Thuận, huyện Thới Lai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư (Chỉ thị số 28-CT/TW), các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên (ĐV) và rà soát, sàng lọc đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng. Việc làm này đã góp phần nâng cao chất lượng ÐV, xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ ấp Đông Hiển A, xã Đông Thuận tổ chức lễ kết nạp đảng viên.

Ông Nguyễn Quốc Duy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Đông Hiển A, cho biết: Từ năm 2020 đến nay, Ban Chi ủy chi bộ quan tâm thực hiện công tác tạo nguồn phát triển ĐV thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, như: nâng cấp giao thông, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, làm đèn đường, chỉnh trang các thiết chế văn hóa… Qua đó, có 2 quần chúng ưu tú là Lê Tấn Thanh và Triệu Thanh Nhân được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số ĐV của Chi bộ lên 20 đồng chí. Chi bộ đang thực hiện thủ tục để kết nạp quần chúng ưu tú là Ấp đội trưởng vào Đảng.

Bên cạnh đó, Ban Chi ủy Chi bộ ấp Đông Hiển A tăng cường công tác quản lý ÐV, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong cuộc họp lệ chi bộ, tạo điều kiện thuận lợi để ÐV chấp hành tốt quy định Ðiều lệ Ðảng. Những ÐV có khuyết điểm đều được chỉ ra và khắc phục kịp thời. Đối với 7 ĐV đi làm ăn xa, Chi bộ thường xuyên động viên, giáo dục chấp hành tốt quy định của Điều lệ Đảng. Tuy nhiên, có 2 ĐV bỏ sinh hoạt chi bộ, không đóng đảng phí nhiều tháng liên tục, Ban Chi ủy đã đề nghị cấp ủy cấp trên xóa tên khỏi danh sách ĐV; có 5 ĐV tham gia họp lệ chi bộ không đều, nếu qua quá trình giáo dục không khắc phục khuyết điểm, Chi bộ sẽ đề nghị cấp ủy cấp trên xóa tên khỏi danh sách ĐV...  

Theo bà Dương Thị Yến Lan, Cán bộ Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư để thống nhất thực hiện trong Ðảng bộ. Đảng ủy yêu cầu ban chi ủy các chi bộ tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống của ÐV; đổi mới, nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt chi bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể, lấy đó làm cơ sở đánh giá ÐV hằng năm. Việc kết nạp ÐV và công nhận ÐV chính thức phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định; phải thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn quần chúng ưu tú... Ðồng thời, chỉ đạo các chi bộ quản lý chặt chẽ ÐV; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những ÐV không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng.

Từ năm 2020 đến nay, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy và Ðảng ủy xã đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai ra quyết định chuẩn y kết nạp 28 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số ĐV của Đảng bộ xã lên 250 đồng chí. Các chi bộ và Đảng ủy xã đã rà soát, giáo dục ĐV theo đúng quy trình, hướng dẫn, nhưng có 9 ĐV đi làm ăn xa, không còn tha thiết với Đảng, bỏ sinh hoạt chi bộ và không đóng đảng phí nhiều tháng liên tục, đã bị Đảng ủy xã đề nghị và Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai ra quyết định xóa tên trong danh sách ĐV. "Hiện nay, Đảng bộ xã còn 6 ĐV đi làm ăn xa, không làm đơn xin miễn sinh hoạt Đảng theo quy định, tham gia họp lệ chi bộ, đóng đảng phí không đều đặn. Nếu đủ thời gian giáo dục, không chuyển biến tích cực, Đảng ủy xã sẽ đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quyết định xóa tên khỏi danh sách ĐV" - bà Dương Thị Yến Lan cho biết.

Ông Trương Hữu Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, khẳng định: Việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW là một trong những giải pháp quan trọng nhằm chống suy thoái, vi phạm, nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển ĐV và rà soát, sàng lọc đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng ÐV.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết