16/05/2014 - 08:59

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Trọng dân, gần dân, thân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, dân chủ với dân, chăm lo đến lợi ích của dân… là một tư tưởng lớn, mang tính nhân văn cao cả và tính nhân dân sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng đó của Người, 3 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể TP Cần Thơ đã phát huy tốt quyền dân chủ của nhân dân; luôn trăn trở suy nghĩ, tìm tòi xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả giúp nhân dân vươn lên thoát nghèo, nâng cao mức sống…

Bài 1: Gần dân, lo cái lo của dân

Phát huy thành quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2007-2011) do Đảng ta phát động, cùng với cả nước, 3 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân, dân TP Cần Thơ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với tấm lòng, tình cảm sâu sắc dành cho Bác Hồ kính yêu, cùng với quyết tâm tạo sự chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo ra nhiều mô hình mới, cách làm hay; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng lớn trong toàn thành phố.

TRỌNG DÂN, GẦN DÂN

 Một hộ dân ở khu vực Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận (Thốt Nốt) tự nguyện tháo dỡ hàng rào hiến 17m2 đất và đóng góp 10 triệu đồng để làm đường giao thông.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở: “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì cũng không làm nên”; “Việc gì có quần chúng tham gia bàn bạc, khó mấy cũng trở nên dễ dàng và làm được tốt”. Người chỉ rõ: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân”… Thấm nhuần tư tưởng đó, từ nhiều năm qua, nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị 03, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đã có nhiều giải pháp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò của quần chúng nhân dân. Trong nhiều nghị quyết, Thành ủy xác định chủ thể trong thực hiện mọi phong trào hành động cách mạng thuộc về nhân dân; đồng thời đặt ra yêu cầu đối với các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gần dân, trọng dân, yêu thương dân, chăm lo cho nhân dân. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Thành ủy, thời gian qua, đa số các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng đô thị, vùng ven ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, khẳng định: “Bất cứ công việc gì liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân, các cấp ủy đảng, chính quyền trong quận đều tổ chức họp dân, bàn bạc công khai, dân chủ, thấu đáo. Khi được đa số người dân thống nhất, đồng thuận thì mới tổ chức thực hiện. Nhờ phát huy quyền dân chủ của nhân dân, chỉ tính từ năm 2013 đến nay, nhân dân trong quận đã đóng góp trên 150 tỉ đồng cùng nhà nước xây dựng các công trình giao thông, phúc lợi xã hội”. Theo đồng chí Lê Tấn Thủ, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ, học tập tư tưởng trọng dân, gần dân của Bác, 3 năm qua, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi công việc và mọi phong trào cách mạng. Không chỉ đồng thuận giao đất cho nhà nước xây dựng nhiều công trình và dự án, nhân dân trong huyện còn đóng góp trên 100 tỉ đồng cùng với nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng.

Đến nhiều địa phương, chúng tôi gặp rất nhiều công trình “Ý Đảng, lòng dân” được hoàn thành nhờ hệ thống chính trị biết phát huy dân chủ, khơi dậy sức dân. Điển hình như tuyến đường bê tông dài hơn 3.000 mét, rộng 4 mét ở ấp 1, xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) vừa hoàn thành cuối năm 2013, đem lại niềm vui cho hàng trăm hộ dân. Thống nhất chủ trương của xã, nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường và đóng góp 441 triệu đồng để xây dựng. Đồng chí Bùi Văn Kiệt, Bí thư Đảng ủy xã Thới Hưng, cho biết: “Học tập và làm theo tư tưởng trọng dân của Bác, thời gian qua, Đảng ủy xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã và cán bộ các ấp phải phát huy tốt quyền dân chủ của nhân dân. Nhờ vậy, 3 năm qua, nhân dân xã Thới Hưng đã đồng lòng đóng góp gần 4 tỉ đồng cùng Nhà nước đổ hơn 19.000 mét đường bê tông rộng từ 2-4 mét, giặm vá, sửa chữa hơn 110.000 mét đường giao thông và sửa chữa 48 cây cầu ván…”.

Ở phường Thới Thuận (quận Thốt Nốt), cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cũng luôn chú trọng gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Nhờ vậy, trong năm 2013, phường đã nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông như: Tuyến Bò Ót - Thới Bình, tuyến đường Cả Cao nhánh trái, tuyến đường Xuồng… Theo kinh nghiệm của Đảng ủy phường, để đạt được sự đồng thuận cao trong nhân dân, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường và các khu vực tổ chức họp dân bàn bạc thấu đáo từ phương án thực hiện, mức đóng góp, cách thức đóng góp, thành lập ban vận động, ban giám sát cộng đồng. Khi các công trình hoàn thành, Đảng ủy chỉ đạo phải thực hiện tốt việc công khai hóa các khoản thu, chi để người dân biết. Ước tính 3 năm qua, nhân dân phường Thới Thuận đã đóng góp 3,12 tỉ đồng, 3.050 ngày công lao động, hiến hơn 8.050m2 đất và nhiều vật kiến trúc, cây cối, hoa màu… góp phần cùng với Nhà nước xây dựng 6.803 mét đường bê tông rộng 4 mét, trải cát núi 3.400 mét đường giao thông.

Không riêng hai địa phương trên, ở hầu hết các xã, phường, thị trấn đều có những việc “làm theo” gương Bác mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Theo thống kê của UBND thành phố, chỉ tính trong năm 2013, nhân dân thành phố đã đồng thuận đóng góp 122,7 tỉ đồng cùng với nhà nước để xây dựng các tuyến đường giao thông.

LO CÁI LO CỦA DÂN

Nhìn lại 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có thể thấy việc chăm lo cho nhân dân thoát nghèo, nâng cao mức sống được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ chỉ đạo quyết liệt hơn, với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực và sáng tạo hơn. Hàng năm, Thành ủy và các cấp ủy đảng trong thành phố đều đề ra Nghị quyết lãnh đạo và xác định các chỉ tiêu cụ thể về công tác giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân. Tùy vào tình hình thực tế, từng cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên đã đăng ký việc làm theo cụ thể, chăm lo thiết thực đến đời sống của nhân dân.

Theo đồng chí Trương Văn Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, với đặc điểm là huyện ngoại thành, thế mạnh sản xuất lúa, nhằm giúp nhân dân thoát nghèo, nâng cao mức sống, 3 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy,UBND huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống lúa có chất lượng xuất khẩu vào sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn, tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân và hỗ trợ vốn cho nông dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất và thu hoạch… Đến nay, 98% diện tích đồng ruộng của huyện đã sản xuất lúa chất lượng cao; các xã, thị trấn đã xây dựng 26 cánh đồng lớn, với diện tích 6.385 ha… Nhờ vậy năng suất, chất lượng và lợi nhuận thu được trên cùng một diện tích lúa tăng cao.

Cùng nhận thức, suy nghĩ trên, 3 năm qua, Đảng ủy thị trấn Thới Lai (huyện Thới Lai) chọn việc lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi mô hình sản xuất là một trong những việc làm theo gương Bác với những giải pháp hỗ trợ nông dân tích cực hơn như: mời chuyên gia nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ về tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và chăn nuôi cho bà con; chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tín chấp cho bà con vay vốn từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Nhờ vậy, 3 năm qua nhân dân thị trấn đã chuyển đổi được hơn 50 ha đất sản xuất 3 vụ lúa/năm sang trồng dưa hấu, rau sạch, mè… bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể, mỗi diện tích đất trồng dưa hấu bà con thu lợi nhuận cao gấp 3 lần so với trồng lúa, mỗi diện tích trồng mè bà con thu lợi nhuận gấp 2 lần so với trồng lúa và mỗi diện tích trồng rau sạch bà con thu lợi nhuận cao gấp 2,5 lần so với trồng lúa. Còn tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, nhận thấy hàng năm lũ về ngập các vườn cây ăn trái, gây thiệt hại nặng nề cho bà con nên năm 2013, Đảng ủy xã chỉ đạo các ban, ngành vận động nhân dân xây dựng hệ thống đê bao khép kín bảo vệ an toàn cho 220 ha vú sữa của bà con ở ấp Thới An và Tân Hưng. Trước đó, năm 2012, hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn xã rất yếu, một số ấp chưa có hệ thống cung cấp nước sạch nên nhân dân rất bức xúc, Đảng ủy đã lãnh đạo các ban, ngành làm thủ tục đề nghị Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường thành phố nâng cấp các điểm cấp nước trên địa bàn, bảo đảm cho bà con sử dụng.

Trên cơ sở thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, 3 năm qua, Quận ủy Cái Răng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Theo đồng chí Trần Văn Hai, Phó Bí thư Quận ủy Cái Răng, 3 năm qua, Quận ủy đã chỉ đạo UBND quận rà soát đề nghị thành phố xóa bỏ trên 10 dự án quy hoạch chậm triển khai giúp nhân dân an tâm sinh sống và sản xuất. Quận ủy cũng chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng các công trình y tế, giáo dục như: Trạm Y tế phường Hưng Phú, Hưng Thạnh, Phú Thứ và Trường Tiểu học Tân Phú, Trường Tiểu học Thường Thạnh, Trường Mầm non Hưng Thạnh, Trường Mầm non Thường Thạnh và Trường Mẫu giáo Ba Láng… giải quyết yêu cầu bức xúc về khám chữa bệnh cho người dân và nhu cầu học hành của con em. Tương tự, 3 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản kéo dài gây bức xúc trong nhân dân như: công trình Bệnh viện Đa khoa huyện, đường ô tô vào các xã, cơ sở hạ tầng khu hành chính huyện, xây dựng khu xử lý rác tập trung của huyện...”.

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy đảng, 3 năm qua, hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể thành phố cũng đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, hội viên thoát nghèo, nâng cao mức sống, xem đây là một trong những việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Điển hình hệ thống UBMTTQ các cấp trong thành phố đã vận động được 129,5 tỉ đồng xây tặng hơn 6.000 căn nhà Đại đoàn kết tặng các hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở; các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố đã vận động hội viên vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố đóng góp 16,85 tỉ đồng xây dựng 473 căn nhà nghĩa tình đồng đội tặng hội viên nghèo, gặp khó khăn về nhà ở…

Với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thành phố đã giúp nhiều hộ thoát nghèo, nâng cao mức sống và thu nhập cho nhân dân. Tính đến cuối năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố chỉ còn 3,95% (giảm 3,9% so với năm 2011); mức thu nhập bình quân đầu người đạt 2.989 USD (tăng 649 USD so với năm 2011).

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Bài 2: Đảng viên gương mẫu làm theo gương Bác

Chia sẻ bài viết