23/05/2018 - 07:53

Đảm bảo tiến độ giải ngân Dự án VnSAT 

Những hỗ trợ từ Dự án VnSAT đang giúp nông dân thành phố sản xuất lúa hiệu quả, mang tính bền vững. Ảnh: ANH KHOA

(CTO)- Chiều 22-5, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) TP Cần Thơ.

Theo Ban Quản lý Dự án VnSAT TP Cần Thơ, năm 2018, Dự án VnSAT đề ra mục tiêu có 13.100 lượt nông dân hưởng lợi trực tiếp, tăng thêm khoảng 20% lợi nhuận trên mỗi hécta sản xuất lúa của hộ nông dân. Năm nay, dự án tập trung đẩy mạnh việc xây dựng nhóm nông dân và ứng dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật sau tập huấn; tập trung các giải pháp đẩy mạnh giảm giống gieo sạ, xây dựng mô hình cơ giới hóa trong gieo/cấy để thực hiện việc giảm giống theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT; tăng cường hỗ trợ có hiệu quả cho các hợp tác xã (tổ chức nông dân) nâng cao năng lực đủ tiêu chuẩn để ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng… Theo đó, từ đầu năm đến nay, Dự án VnSAT tổ chức được 55 lớp tập huấn “3 giảm, 3 tăng” cho 2.480 lượt nông dân, 29 lớp “1 phải, 5 giảm” cho 1.120 lượt nông dân. Dự án cũng đang triển khai 6 tiểu dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các tổ chức nông dân.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cho rằng: Năm 2018, Dự án VnSAT đã được Trung ương bố trí vốn IDA 60 tỉ đồng, thành phố bố trí 15 tỉ đồng vốn đối ứng. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành thành phố có liên quan cần tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo giải ngân kinh phí đã được Trung ương phân bổ. Từ nguồn vốn đối ứng của thành phố, Dự án VnSAT cũng phải đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật cho nông dân sản xuất lúa hiệu quả…

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết