02/06/2018 - 16:52

Đảm bảo chất lượng tăng trưởng tín dụng

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Chi nhánh TP Cần Thơ, trong tháng 5-2018, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục ổn định, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tích cực. Hoạt động vốn huy động và dư nợ cho vay đều tăng so với tháng trước, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các TCTD cũng đang tích cực thực hiện các giải pháp xử lý để giảm nợ xấu dưới 2% tổng dư nợ cho vay. Đồng thời tiếp tục tập trung vốn cho vay đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng.

Cụ thể, đến cuối tháng 5-2018, vốn huy động của các TCTD trên địa bàn TP Cần Thơ ước đạt 69.200 tỉ đồng, tăng tăng 4,90% so với đầu năm, đáp ứng được 95,71% nguồn vốn cho vay. Trong đó, vốn huy động VNĐ chiếm 96,53%; vốn huy động ngắn hạn chiếm 62,14%, vốn huy động trên 12 tháng chiếm 37,86%. Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 5-2018,vay ước đạt 72.300 tỉ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Nợ xấu là 1.450 tỉ đồng, chiếm 2% tổng dư nợ cho vay. Theo khối tín dụng, TCTD nhà nước chiếm 57,4% và TCTD ngoài nhà nước chiếm 42,6% thị phần. Còn theo chương trình tín dụng thì hầu hết đều có dư nợ cho vay tăng. Đến cuối tháng 5-2018, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn 25.800 tỉ đồng, chiếm 35,68% tổng dư nợ cho vay; cho vay xuất khẩu có dư nợ 10.600 tỉ đồng; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 17.200 tỉ đồng; cho vay công nghiệp hỗ trợ 100 tỉ đồng; cho vay nuôi trồng và thu mua, chế biến thủy sản 7.500 tỉ đồng (trong đó dư nợ cho vay nuôi trồng, chế biến cá tra là 6.200 tỉ đồng); cho vay thu mua lúa, gạo 7.400 tỉ đồng.

Theo nhận định của NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ, mặt bằng lãi suất cho vay có tính ổn định cao, thanh khoản hệ thống tăng nên cũng tạo điều kiện tốt cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng. Qua đó, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế cho thành phố. Hiện các ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên tối đa 6,5%/năm; lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường phổ biến đối với ngắn hạn từ 7,0% - 9,0%/năm; trung, dài hạn từ 9,0% -11%/năm. Cùng với việc chỉ đạo các TCTD ưu tiên vốn cho sản xuất kinh doanh, cho các lĩnh vực ưu tiên, NHNN chi nhánh còn yêu cầu các ngân hàng tăng cường xử lý nợ xấu và kiểm soát chặt chẽ dòng vốn ra thị trường nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, chất lượng tăng trưởng tín dụng. NHNN chi nhánh cũng khuyến khích các TCTD tăng cường các hoạt động dịch vụ, cải tiến, nâng chất lượng dịch vụ để tăng nguồn thu; đây cũng là giải pháp để ngân hàng tăng lợi nhuận và trên cơ sở tiết giảm các chí phí quản trị, tăng nguồn thu từ dịch vụ để giảm lãi suất cho vay.

Với những nỗ lực của các TCTD và sự chỉ đạo quyết liệt của NHNN chi nhánh, kỳ vọng năm 2018, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn thành phố sẽ đạt chất lượng, thúc đẩy tăng trưởng cho thành phố.

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết