23/06/2020 - 21:29

Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Sao Mai lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 

(CT)- Ðại hội Ðảng bộ Tập đoàn Sao Mai lần thứ V - nhiệm kỳ 2020-2025 vừa diễn ra thành công.

Ban Chấp hành  nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ Tập đoàn Sao Mai đã  nỗ lực góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Ðại hội lần thứ IV đề ra. Theo đó, tổng doanh thu tăng gần 80% so với nhiệm kỳ 2010-2015, lợi nhuận sau thuế tăng 75%, nộp ngân sách nhà nước tăng 35%, thu nhập lao động bình quân tăng 5%/năm. Ðảng bộ quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Trong nhiệm kỳ, Tập đoàn đã tiếp nhận 2 Ðảng bộ cơ sở, đó là Ðảng bộ Công ty Cổ phần Du lịch An Giang và Ðảng bộ Công ty Cổ phần Du lịch Ðồng Tháp. Ðồng thời, kết nạp thêm 48 đảng viên mới, vượt 20% chỉ tiêu. Tính đến nay, Ðảng bộ Sao Mai đã có 8 Ðảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc với hơn 300 đảng viên giữ nhiều vị trí chủ chốt trong Tập đoàn. Nhiều năm liền, được công nhận là Ðảng bộ trong sạch - vững mạnh - tiêu biểu trong khối doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ Tập đoàn Sao Mai sẽ tập trung hoàn thành các mục tiêu, tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phấn đấu nằm trong Top 20 Tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam. Tiếp tục chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên, đảm bảo mức thu nhập tăng trưởng 5%/năm. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập trung đào tạo, phát triển thêm 45 đảng viên mới; bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; 100% chi bộ và đảng viên triển khai, học tập tốt các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng.

Ðại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Ðảng bộ khóa mới có 15 ủy viên, Ban thường vụ 5 đồng chí, ông Lê Thanh Thuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai, giữ chức vụ Bí thư Ðảng ủy.

AN KHÁNH

Chia sẻ bài viết