24/05/2023 - 19:41

Thới Lai

Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2022-2027 

(CT) - Sáng 24-5, Ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam (ÐKCG) huyện Thới Lai tổ chức Ðại hội Ðại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, huyện Thới Lai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban ĐKCG huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt, hứa hẹn trước Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ban ÐKCG huyện Thới Lai phát huy tốt vai trò trong vận động đồng bào Công giáo huyện tích cực tham gia công cuộc phát triển đất nước, xây dựng quê hương theo phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”. Từ đó, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đồng bào Công giáo huyện Thới Lai phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhất là đã thực hiện tốt nội dung phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban ÐKCG phát động.

Ðại hội xác định, nhiệm kỳ 2022-2027, tiếp tục phát huy vai trò của Ban ÐKCG huyện trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tích cực thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam; tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc... góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ðại hội hiệp thương suy cử Ban ÐKCG huyện nhiệm kỳ 2022-2027, với 12 thành viên; trong đó, Ban Thường trực gồm 5 thành viên, do ông Lê Thanh Phong làm Trưởng ban; suy cử Ðoàn đại biểu huyện dự Ðại hội cấp trên gồm 15 thành viên.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được UBND huyện Thới Lai tặng giấy khen.

Tin, ảnh: Tâm Khoa

 

Chia sẻ bài viết