01/07/2010 - 08:12

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015, thành công tốt đẹp

* Đồng chí Đào Anh Dũng được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Lê Tấn Thủ và Nguyễn Minh Toại được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy

(CT)- Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, hôm qua, ngày 30-6-2010, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 đã thành công tốt đẹp.

Trong ngày làm việc hôm qua, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015 đã công bố kết quả phiên họp đầu tiên: BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí; đồng chí Lê Tấn Thủ và đồng chí Nguyễn Minh Toại được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy. BCH cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy gồm 6 đồng chí, đồng chí Đào Ngọc Chi được bầu làm Chủ nhiệm UBKT. Các đại biểu dự ĐH đã bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015, gồm 18 đồng chí là đại biểu chính thức, 1 đồng chí là đại biểu dự khuyết. Trước đó, các đại biểu dự ĐH đã bầu đồng chí Đào Anh Dũng giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Các đại biểu tham dự ĐH cũng đã tiếp tục thảo luận về một số giải pháp chính để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm mà ĐH đề ra trong nhiệm kỳ 2010-2015. Trọng tâm là các giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy tiến độ xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, phát triển giáo dục - đào tạo; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh (TSVM)... và thảo luận về một số chỉ tiêu thực hiện các mặt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH Đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015, với một số chỉ tiêu quan trọng: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 14%-15%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo ít nhất 1%/năm. Xây dựng từ 50% trở lên xã, thị trấn đạt “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm). Phấn đấu hàng năm có từ 98% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và ít nhất 85% tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM; Đảng bộ huyện đạt danh hiệu TSVM, trong nhiệm kỳ kết nạp 800 đảng viên mới...

Thay mặt BCH Đảng bộ huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí Đào Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy, hứa trước ĐH sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, những thành tựu và bài học kinh nghiệm mà BCH Đảng bộ huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua để lãnh đạo đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết ĐH đã đề ra, xây dựng quê hương Cờ Đỏ ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết