03/05/2021 - 19:07

Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông 

(CT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Ðông Thắng, huyện Cờ Ðỏ, vừa tổ chức lễ ra mắt Ðội CCB tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Ðội có 12 thành viên, do ông Nguyễn Văn Ðức, Phó Chủ tịch Hội CCB xã, làm Ðội trưởng.

Ra mắt Đội CCB tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông xã Đông Thắng.

Ra mắt Đội CCB tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông xã Đông Thắng.

Ðội CCB tham gia tuyên truyền, giữ gìn TTATGT sẽ tham gia các hoạt động ở địa phương, như: tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng, Nhà nước, Chính phủ về TTATGT; tuyên truyền việc thực hiện văn hóa giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện; vận động người dân hưởng ứng và tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT”…

Theo Hội CCB huyện Cờ Ðỏ, hiện nay, Hội CCB các xã đã thành lập 5 đội CCB tham gia tuyên truyền, giữ gìn TTATGT. Qua đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phổ biến pháp luật về TTATGT, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong việc chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân và quần chúng nhân dân khi tham gia giao thông; xây dựng nếp sống văn hóa giao thông, thực hiện kỷ cương về TTATGT ở địa phương…

Tin, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết