22/04/2021 - 08:18

Cục Chính trị Quân khu 9 phát động thi đua cao điểm chào mừng bầu cử 

Ðại diện các phòng, ban thuộc Cục Chính trị Quân khu 9 ký kết giao ước thi đua cao điểm.

(CT) - Cục Chính trị Quân khu 9 vừa tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ðợt thi đua có chủ đề: “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Thời gian thi đua từ ngày 23-4 đến 23-5-2021, với các nội dung trọng tâm, như: tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về bầu cử; làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực, tự giác, mẫu mực trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và công tác tổ chức, phục vụ, bảo vệ an toàn bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng và trong nội bộ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị phá hoại cuộc bầu cử; tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và cử tri phát huy tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, tự giác, tích cực tham gia bầu cử theo đúng luật định… Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Bầu cử các cấp, chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, các phòng, ban thuộc Cục Chính trị ký kết giao ước thi đua cao điểm.

Tin, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết