13/06/2011 - 09:16

Công tác xây dựng Đảng trong các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng

Công tác tư tưởng, cán bộ đóng vai trò then chốt

Kết quả, những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02-02-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV)” (gọi tắt là Nghị quyết 22) là nội dung trọng tâm trong buổi làm việc mới đây giữa Thường trực Thành ủy với cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng (CQDCĐ) TP Cần Thơ. Mặc dù thời gian gói gọn trong một buổi nên không thể nêu hết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, tuy nhiên, những ý kiến, kinh nghiệm, đề xuất… mà các đại biểu đã phát biểu trực tiếp tại buổi làm việc hay qua các báo cáo gửi đến, đã giúp cho lãnh đạo thành phố có cái nhìn tổng quan rõ nét trong việc thực hiện công tác Đảng ở các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) khối CQDCĐ. Buổi làm việc cũng giúp các cấp ủy cơ sở rút ra được nhiều kinh nghiệm bổ ích để ứng dụng trong công tác xây dựng Đảng ở đơn vị...

CHUYỂN BIẾN:

Đảng bộ Khối CQDCĐ TP Cần Thơ hiện có hơn 4.200 đảng viên đang tham gia sinh hoạt tại 92 TCCSĐ. Trong đó, có 491 đảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; 2.622 đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng và hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật khá cao. Nhiều CBĐV đang đảm đương những chức vụ chủ chốt, trọng yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể cấp thành phố; là lực lượng làm công tác tham mưu, phục vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thực hiện việc chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố.

 Lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh năm 2010. Ảnh: ANH DŨNG.

Đồng chí Mai Thanh Dân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CQDCĐ, cho biết: Những năm qua, hầu hết các TCCSĐ trong đảng bộ đều nỗ lực đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ không ngừng nâng lên. Nếu như năm 2006, chỉ có 76,1% TCCSĐ của đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, thì năm 2010, tỷ lệ này là 82,25%, không còn TCCSĐ yếu kém. Đội ngũ CBĐV trải qua quá trình rèn luyện, thử thách ngày càng trưởng thành và phát triển toàn diện. Riêng năm 2011, Đảng ủy Khối và cấp ủy các TCCSĐ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và lãnh đạo thực hiện ngay từ đầu năm, đạt kết quả khá tốt. Tính từ đầu năm đến nay, đảng bộ đã ra quyết định kết nạp 256 đảng viên mới, đạt 102% kế hoạch năm 2011 và đạt 25,6% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2010-2015.

Nhiều đại biểu cho rằng, sự chuyển biến trong công tác đảng như kết quả đã nêu bắt nguồn từ việc các TCCSĐ đã tập trung đổi mới theo hướng lãnh đạo tăng cường công tác chính trị tư tưởng. Bác sĩ Lê Quang Võ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, khẳng định: “Nhờ thường xuyên giáo dục về chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, đảng ủy đã khơi dậy và phát huy được tinh thần làm việc hết mình của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện. Có những thời điểm, mỗi ngày bệnh viện phải huy động 80 nhân lực để trực, tăng ca... nhưng hiếm khi các y, bác sĩ, nhân viên của bệnh viện kêu ca, phàn nàn mà vẫn hết mình phục vụ bệnh nhân”. Một nguyên nhân khác được nhiều đại biểu đồng tình là nhờ sự quan tâm đổi mới, nâng chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đồng chí Trần Hồng Thắm, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm: “Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ duy trì nghiêm túc định kỳ sinh hoạt hàng tháng. Sinh hoạt phải thực hiện đúng quy trình, có sơ kết, đánh giá những công tác đã thực hiện được và phân tích nguyên nhân những hạn chế, tồn tại. Trong sinh hoạt đảm bảo tinh thần dân chủ, nghiêm túc tự phê bình và phê bình... qua đó giúp các đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm và tăng cường sự đoàn kết nhất trí của đơn vị”. Các đại biểu cũng cho rằng, việc thực hiện nghiêm túc lề lối sinh hoạt, công tác tự phê bình và phê bình, kết hợp với việc thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi bộ và đảng viên đã giúp các cấp ủy sớm phát hiện những trường hợp có hạn chế, khuyết điểm và kịp thời uốn nắn, không để xảy ra những sai phạm lớn. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan đơn vị, hầu hết cấp ủy đều chủ động cùng chính quyền xây dựng các chương trình, kế hoạch; duy trì tốt việc cấp ủy định kỳ làm việc với các đoàn thể, kịp thời nắm tình hình, lãnh đạo xây dựng các đoàn thể vững mạnh.

CÒN NHIỀU VƯỚNG MẮC

Bên cạnh việc chỉ ra các ưu điểm để phát huy, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân những hạn chế, tồn tại trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ trong đảng bộ. Đó là cấp ủy của một số TCCSĐ chưa quan tâm đổi mới công tác giáo dục chính trị, nắm bắt tư tưởng; lề lối, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa đúng theo quy định. Một vài TCCSĐ có biểu hiện đoàn kết thống nhất chưa cao; trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhiều ý kiến cho rằng, để các TCCSĐ hoạt động nền nếp, việc kiện toàn tổ chức là yếu tố rất cần thiết, tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo phải do cơ quan ngành dọc từ Trung ương quyết định, vì thế, một số TCCSĐ gặp khó khăn trong việc kiện toàn cấp ủy. Thậm chí ở một số cơ quan do thành phố quản lý, tình trạng chậm trễ cũng không tránh khỏi. Bí thư Đảng ủy Khối CQDCĐ Mai Thanh Dân nêu thực tế: Có một chi bộ mà đồng chí lãnh đạo cao nhất đã nghỉ hưu từ tháng 12-2010 nhưng 5 tháng qua vẫn chưa có lãnh đạo mới. Mặc dù chi bộ này chỉ có 4 đảng viên nhưng vừa qua Đảng ủy Khối phải nhiều lần đến làm công tác tư tưởng, bởi làm việc trong điều kiện đó, các đảng viên không tránh khỏi vấn đề tư tưởng. Đồng chí Mai Thanh Dân kiến nghị: “Các cơ quan chức năng thành phố cần theo dõi, tham mưu cho Thành ủy và UBND thành phố sắp xếp, kiện toàn kịp thời bộ máy lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố”. Các đại biểu cũng cho rằng, công tác cán bộ, vốn là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, với Đảng bộ Khối CQDCĐ lại càng quan trọng. Tuy nhiên công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên trong một số TCCSĐ trực thuộc Đảng ủy Khối hiện nay còn nhiều hạn chế. Trình độ (nhất là trình độ chính trị), năng lực chuyên môn của đội ngũ CBĐV vẫn còn hạn chế so với yêu cầu. Một số đảng viên chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, ý thức tiền phong gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ... Bên cạnh đó, do đa số cấp ủy của các TCCSĐ trong Đảng ủy Khối đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị quản lý cấp thành phố, công việc nhiều, nên còn tình trạng một số cấp ủy cơ sở chưa thật sự coi trọng và dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng; nền nếp, chất lượng sinh hoạt còn hạn chế.

Trong công tác kết nạp đảng viên, các đại biểu chỉ ra rằng, vẫn còn một số nơi chưa làm tốt công tác lựa chọn quần chúng ưu tú đưa vào nguồn đối tượng hoặc khi đưa vào đối tượng lại thiếu quan tâm chăm bồi. Việc thực hiện nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên có nơi còn sai sót. Nhiều cơ sở đảng chưa xây dựng được quy hoạch tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên. Việc thẩm tra xác minh lý lịch của người xin vào Đảng còn nhiều trở ngại. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát ở một số TCCSĐ thiếu thường xuyên; công tác phối hợp giữa cấp ủy đảng và lãnh đạo về mặt chính quyền ở một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ;... cũng là những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết 22 ở một số TCCSĐ.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, khẳng định: “Là đảng bộ tập hợp nhiều cơ quan “đầu não” của hệ thống chính trị thành phố, những nỗ lực của đội ngũ CBĐV trong Đảng bộ Khối CQDCĐ đã góp phần quan trọng để thành phố vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả đáng phấn khởi trong 6 tháng đầu năm 2011, như: tốc độ tăng trưởng GDP đạt 12,21%, các chỉ tiêu khác đều đạt khoảng 50% kế hoạch năm; huy động vốn 6 tháng đầu năm trên 16 ngàn tỉ đồng...”. Đồng chí Bí thư Thành ủy biểu dương những ý kiến phát biểu thẳng thắn của các đại biểu, đề nghị cấp ủy các TCCSĐ tiếp tục phát huy những kết quả làm được và khắc phục những hạn chế đã phân tích. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, kinh nghiệm quý báu cũng như những khó khăn, vướng mắc mà các đại biểu mang đến trong buổi làm việc này là cơ sở để thành phố xem xét, nghiên cứu đổi mới công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 22, để xây dựng các TCCSĐ ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết