09/01/2008 - 12:09

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng phải kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính

“Cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đảng viên và nhân dân, nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhằm quán triệt và thực hiện tốt quan điểm mà Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) đề ra là: Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Công tác kiểm tra, giám sát, giám sát, kỷ luật của Đảng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải kiên quyết xử lý nghiêm minh để răn đe và giáo dục”. Đó là phát biểu bế mạc của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2007 trong hai ngày 7 và 8/1 tại TP Hồ Chí Minh.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang nhắc nhở: Các cấp ủy, tổ chức đảng cần cụ thể hóa chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2008 của cấp mình; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả cao. Cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đúng quan điểm: “Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát”, “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Cấp ủy các cấp kịp thời ban hành các quy trình tiến hành công tác kiểm tra để tổ chức thực hiện, bảo đảm công tác kiểm tra đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ. Cấp ủy các cấp chú trọng rút kinh nghiệm sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát và coi trọng hơn nữa công tác phúc tra sau kiểm tra; đồng thời chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp mình có kế hoạch thực hiện, động viên, giáo dục, rèn luyện cán bộ kiểm tra phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết