17/12/2011 - 10:21

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải góp phần đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả

Ngày 16-12, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương đã khai mạc Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy; đại diện thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy; lãnh đạo các UBKT tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương và hoan nghênh những kết quả đạt được của UBKT các cấp trong thời gian qua đã có những khởi sắc, với nhiều đổi mới, để lại những dấu ấn tốt đẹp; việc tuyên truyền công khai một số vụ việc thể hiện tính chiến đấu cao, được dư luận xã hội hoan nghênh.

Mặc dù vậy, trong thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Anh cũng yêu cầu UBKT các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát. Trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Đồng chí nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, lấy phòng ngừa là chính; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm; đồng thời phải chú trọng phát hiện những nhân tố mới, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên.

Đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ: UBKT Trung ương và UBKT các cấp thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền phải toàn diện, không coi nhẹ nhiệm vụ nào. Công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới phải đóng góp có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác giám sát của Đảng năm 2011; Sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Các tham luận tại hội nghị thống nhất với đánh giá: Kết quả kiểm tra, giám sát đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn ngừa, xử lý sai phạm, khắc phục hậu quả trong thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và Trung ương, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định trật tự và an sinh xã hội; đồng thời giúp Đảng và Nhà nước bổ sung, sửa đổi một số chính sách, pháp luật chưa phù hợp.

HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết