18/03/2009 - 10:20

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải chủ động, chuyên nghiệp hơn

Ngày 17-3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Thông Tấn Xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) Đài Tiếng nói Việt Nam( VOV)... vào dự thảo đề án “ Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025”.

Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội thảo.

Dự thảo đề án đã nêu 6 nhóm nhiệm vụ của chiến lược nhằm cụ thể hóa và phát triển các nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, làm cơ sở đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện chiến lược trong thực tế. Dự thảo cũng nêu 10 nhóm chủ trương, giải pháp cả trước mắt cả lâu dài, cả tầm vĩ mô, vi mô của toàn Đảng và của từng cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp . Dự thảo Đề án nêu 2 phương án đổi mới cách thức thành lập và tăng thẩm quyền cho ủy ban kiểm tra các cấp,

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết