15/11/2011 - 09:20

Công khai thông tin diễn biến tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng

* Cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc nhiều cán bộ HDBank vì vi phạm trần lãi suất

Các thông tin của ngân hàng sẽ được công khai theo hướng minh bạch hóa, đó là một trong những nội dung chính của Thông tư 35/2011/TT-NHNN (Quy định việc công bố và cung cấp thông tin của NHNN Việt Nam) vừa được Thống đốc Nguyễn Văn Bình ký ban hành ngày 11-11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2012.

Điểm đổi mới quan trọng nhất của Thông tư 35 là ban hành phụ lục quy định danh mục các thông tin NHNN sẽ công bố trên Website của NHNN với định kỳ và thời hạn công bố cụ thể. So với những thông tin đang công bố trên Website NHNN hiện nay thì danh mục này đã bổ sung thêm gần 20 loại thông tin về diễn biến tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng để người dân biết về tình hình diễn biến trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Đặc biệt, trong đó có 5/12 chỉ số cốt lõi trong Bộ chỉ số lành mạnh tài chính của mỗi quốc gia theo tiêu chuẩn của IMF, gồm: tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ, dư nợ của từng lĩnh vực trong tổng dư nợ, ROA và ROE của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

m Ngày 14-11, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Trần Minh Tuấn đã ký quyết định xử lý việc vi phạm vượt trần lãi suất tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Nhà thành phố Hồ Chí Minh (HDBank). Theo kết luận Thanh tra của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng, hệ thống HDBAnk đã vi phạm trong việc chi hoa hồng môi giới tiền gửi tiết kiệm trái với quy định, vi phạm Chỉ thị số 02 về huy động vốn vượt trần lãi suất 14%/năm đối với VND và 2%/năm đối với USD. Qua đó, Thống đốc NHNN đã quyết định cảnh cáo đối với tập thể HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và có hình thức kỷ luật một số cá nhân.

THU HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết