11/10/2020 - 17:03

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(Chinhphu.vn)- Ngày 11-10, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu để bầu chức danh Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ trì buổi công bố và trao quyết định có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Theo quyết định của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Ðảng, Chánh Văn phòng Trung ương Ðảng, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Ðảng. Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và phương hướng công tác nhân sự Ðại hội XIII, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Ðảng đối với Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh, trên cơ sở thống nhất ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh và xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình đội ngũ cán bộ, Bộ Chính trị đã họp thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện và quyết định đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Ðảng, Chánh Văn phòng Trung ương, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Ðảng để điều động, chỉ định, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội nghị thứ nhất Ðại hội Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 tới đây. 

Việc phân công lãnh đạo chủ chốt đối với một Ðảng bộ lớn, quan trọng như TP Hồ Chí Minh được xem kỹ lưỡng, toàn diện. Bộ Chính trị nhận thấy, đây là phương án phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ chính trị của Thành phố hiện nay, cũng như yêu cầu của Trung ương, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của đội ngũ cán bộ cấp cao của Ðảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. 

Ðồng chí Nguyễn Văn Nên là cán bộ được đào tạo, trưởng thành từ cơ sở và kinh qua công tác tại địa phương và Trung ương như Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh), Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Sau đó đồng chí được phân công làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chánh văn phòng Trung ương Ðảng. Ðồng chí Nguyễn Văn Nên là Ủy viên Trung ương Ðảng khóa XI, XII; Bí thư Trung ương Ðảng khóa XII. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng đồng chí Nguyễn Văn Nên tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đoàn kết thống nhất, để lãnh đạo quân, dân thành phố thực hiện thắng lợi nghị quyết Ðại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng sắp tới. 

Chia sẻ bài viết