18/08/2018 - 09:47

Công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018

Sáng 17-8, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018 (APCI 2018).

Đây là báo cáo đánh giá chi phí thực tế mà doanh nghiệp và tổ chức phải chi trả để thực hiện thủ tục hành chính theo quy định hiện hành. Báo cáo dựa trên nền tảng thông điệp của “Chính phủ kiến tạo” để phân tích những thành tựu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ trong năm vừa qua và xác định dư địa cải cách cho 8 nhóm thủ tục hành chính quan trọng cho doanh nghiệp gồm:  khởi sự doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh; thuế; đầu tư; giấy phép, chứng chỉ hành nghề; hải quan; đất đai; môi trường và xây dựng.

Qua thu thập thông tin về gánh nặng chi phí của doanh nghiệp được thực hiện trực tiếp với 3.000 doanh nghiệp tại 63 tỉnh/ thành phố đã thực hiện thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm 2017 cho thấy: chi phí thực tế mà doanh nghiệp phải chi trả để thực hiện thủ tục thuế chỉ là 73.750 đồng- quán quân của bảng xếp hạng chỉ số APCI2018.

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng chỉ số APCI 2018 là nhóm thủ tục khởi sự doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh với chi phí tuân thủ là 720.700 đồng. Nhóm thủ tục hải quan đứng ở vị trí thứ 3 và vị trí thứ 4 là nhóm thủ tục đất đai. Đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng là nhóm thủ tục trọng tâm của cải cách từ 2017 - nhóm thủ tục giấy phép, chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh. Từ thứ hạng 6 đến thứ hạng 8 là ba nhóm thủ tục đầu tư, môi trường và xây dựng; trong đó, nhóm thủ tục xây dựng đứng sau cùng trong bảng xếp hạng với chi phí tuân thủ là 64,1 triệu đồng, gấp rất nhiều lần nhóm thủ tục quán quân của APCI 2018.

Báo cáo cũng chỉ ra sự khác biệt về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính giữa các vùng miền, địa phương và tỉnh thành. Nguyên nhân chủ yếu là do cách thức tổ chức thực hiện và hành vi của các cơ quan chính quyền cấp tỉnh và địa phương.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, chi phí cho thủ tục hành chính bao gồm cả chi phí về thời gian, tiền của, cả chi phí trực tiếp và gián tiếp, chi phí chính thức và không chính thức. Phản ánh của các hiệp hội, doanh nghiệp cho thấy, các chi phí này còn rất cao. Doanh nghiệp, người dân khi làm thủ tục hành chính còn mất nhiều thời gian, đi lại nhiều lần, với nhiều loại chi phí. Vì vậy, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là Hội đồng tư vấn về cải cách thủ tục hành chính phải giúp Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt việc này.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, năm 2018, Hội đồng Tư vấn liên tục đối thoại, gặp gỡ, lắng nghe các hiệp hội, doanh nghiệp, các ngành hàng để nắm bắt thông tin từ nhiều hướng. Bộ trưởng nhấn mạnh cải cách phải quyết liệt, đồng bộ từ trên xuống. Nếu làm tốt, công khai tốt, các chi phí sẽ giảm, cả chi phí về thời gian và những khoản như bao thư lót tay.

TTXVN

Chia sẻ bài viết