09/10/2018 - 07:06

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 

Những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đã và đang tập trung tái cơ cấu và đạt được một số kết quả ban đầu, với định hướng nâng cao hiệu quả sản xuất theo chuỗi giá trị.


Kiên Giang cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp góp phần tăng năng suất, sản lượng. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Tốc độ tăng theo giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn năm 2015 - 2017, bình quân đạt 2,73%; trong đó năm 2015 tăng 4,17%, năm 2016 giảm 1,46%, nguyên nhân do hạn hán xâm nhập mặn và dịch bệnh. Năm 2017, tăng 3,21%, riêng 6 tháng đầu năm 2018 ngành nông nghiệp đã phục hồi trở lại, tổng sản phẩm nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 10,79% so với cùng kỳ năm 2017; tỷ trọng GRDP của ngành nông nghiệp chiếm 35,75% toàn tỉnh. Trong chuyển dịch cơ cấu diện tích trồng lúa đã chuyển đổi cơ cấu từ hai vụ lúa đông xuân và hè thu sang cơ cấu ba vụ lúa đông xuân, hè thu và thu đông ở những diện tích có đê bao kiểm soát lũ đảm bảo ở các huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp và Hòn Đất; chú trọng phát triển lúa có chất lượng cao. Theo ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, từ năm 2014 trở về trước đa số là lúa chất lượng thấp, chủ yếu là giống lúa IR 50404, giống lúa Hầm Trâu chiếm từ 30-40%, nhưng kể từ năm 2015 trở về sau, nhất là đến năm 2018, có trên 80% lúa chất lượng cao.

Khu vực ven biển, vùng U Minh Thượng và Tứ giác Long Xuyên đã chuyển đổi sang mô hình tôm - lúa cho hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, chuyển đổi mô hình lúa - màu ở huyện Giang Thành, Hòn Đất, Vĩnh Thuận, Giồng Riềng. Lĩnh vực chăn nuôi đã chuyển sang chăn nuôi hàng hóa trang trại. Toàn tỉnh hiện có 87 trang trại, còn lại chăn nuôi theo hộ gia đình. Trong lĩnh vực hải sản, tập trung lại khai thác hải sản theo hướng giảm dần các tàu thuyền có công suất nhỏ khai thác ven bờ, phát triển đội tàu có công suất lớn xa bờ góp phần bảo vệ an ninh vùng biển quốc gia. Tổng số phương tiện khai thác đến nay trên địa bàn Kiên Giang có hơn 10.300 tàu cá, bình quân mã lực mỗi chiếc 203CV. Phát triển nhanh hình thức nuôi tôm bán thâm canh, thâm canh, công nghiệp; nuôi cá lồng bè trên biển.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế, như tăng trưởng nông nghiệp chủ yếu theo chiều rộng. Vì vậy, tăng diện tích, tăng vụ sản xuất nhưng chưa gắn liền với các khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm mà chủ yếu là bán thô chưa qua chế biến nên đem lại giá trị thấp. Các hình thức sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu theo sản xuất hàng hóa và thiếu tính bền vững. Việc huy động các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư lĩnh vực nông - lâm nghiệp chưa nhiều; nguồn lực đầu tư và triển khai đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

Thời gian tới ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển mạnh cây con và nông sản chủ lực theo hướng nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh xã hội hóa công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, chuyển giao khoa học công nghệ; huy động được sự tham gia của các thành phần kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp vào hoạt động khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng hoạt động của khuyến nông; đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất vào nông nghiệp; xây dựng nhiều mô hình và chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ mới có hiệu quả kinh tế cao để nhân rộng, nhất là mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau quả, chăn nuôi theo hướng an toàn.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, cho biết: Ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang tiếp tục tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp. Trọng tâm là phát triển các doanh nghiệp, nông nghiệp và các hình thức hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị kết nối với hệ thống toàn cầu; đẩy mạnh đổi mới các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng nông dân sản xuất sản phẩm hàng hóa quy mô lớn, chất lượng đảm bảo gắn với chế biến tiêu thụ.

PHƯƠNG ANH

Chia sẻ bài viết