27/06/2009 - 07:13

Chuyển đổi 6 trường THPT bán công thành trường THPT công lập

(CT)- Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ vừa triển khai quyết định chuyển đổi 6 trường THPT bán công trên địa bàn thành phố thành trường THPT công lập.

Theo đó, Trường THPT Bán công Thạnh An sát nhập vào Trường THPT Thạnh An, đồng thời tách cấp 2 của Trường THPT Thạnh An hiện tại để thành lập trường THCS mới tại thị trấn Thạnh An. Trường THPT Bán công Nguyễn Việt Dũng nhập vào Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, tách cấp 2 của Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa để thành lập trường THCS mới. Trường THPT Bán công Ô Môn chuyển thành Trường THPT Lương Định Của và dời về địa điểm cũ của Trường THPT Lưu Hữu Phước. Giải thể Trường THPT Bán công Thốt Nốt và thành lập mới Trường THPT Thuận Hưng đặt tại xã Thuận Hưng. Trường THPT Bán công An Bình sát nhập về Trường THPT Nguyễn Việt Hồng. Trường THPT Bán công Phan Ngọc Hiển giữ nguyên hiện trạng chỉ đổi tên thành Trường THPT Phan Ngọc Hiển.

L.G

Chia sẻ bài viết