03/07/2020 - 07:45

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp đô thị 

(CT)- Hôm qua, ngày 2-7-2020, Ðại hội (ÐH) Ðại biểu Ðảng bộ quận Bình Thủy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc. Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; đồng chí Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Ðảng Thành ủy cùng 208 đại biểu đại diện 5.517 đảng viên của Ðảng bộ quận được triệu tập, dự ÐH.

Các đảng viên bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 5 năm qua, quận Bình Thủy đã thực hiện đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo Nghị quyết ÐH Ðảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế có bước phát triển mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm chăm lo, từng bước nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; tất cả 8 phường được công nhận phường văn minh đô thị. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ðảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Ðảng bộ quận kết nạp thêm 602 đảng viên mới…

Phát biểu chỉ đạo tại ÐH, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, quận cần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế trên cơ sở phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp đô thị. Ðể thực hiện đạt nhiệm vụ trên, quận cần tranh thủ sự giúp đỡ của các sở, ngành thành phố, các cơ quan đóng trên địa bàn; hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm đưa quận trở thành một trong những quận trọng điểm về phát triển kinh tế. Quận cần chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, tài chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn đi đôi với tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong công tác xây dựng Ðảng, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

ÐH đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện ÐH đảng các cấp và ÐH Ðại biểu Ðảng bộ quận; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phát triển quận trong nhiệm kỳ mới. ÐH đã bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 ủy viên. Ban Chấp hành Ðảng bộ quận khóa XII họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Hôm nay, ngày 3-7-2020, ÐH Ðại biểu Ðảng bộ quận Bình Thủy lần thứ XII bế mạc.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết