28/04/2014 - 09:14

Chuyển biến ở Đảng bộ xã Định Môn

Đoàn kiểm tra của Huyện ủy Thới Lai vừa đến kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4) tại Đảng ủy xã Định Môn. Qua kiểm tra, Đoàn kết luận, đến nay, Đảng ủy xã đã khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm; nổi bật nhất là đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, nội bộ đoàn kết, thống nhất…

Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 tổ chức vào cuối năm 2012, bên cạnh đánh giá những ưu điểm, Đảng ủy xã cũng đã thẳng thắn phân tích, chỉ ra nhiều hạn chế, khuyết điểm thuộc trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Nổi cộm là việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng chưa tốt; chưa xây dựng quy chế làm việc của Đảng ủy, Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ của UBND xã với MTTQ và các đoàn thể xã, quy chế chi tiêu nội bộ; xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm còn nể nang, chưa nghiêm; thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng cán bộ và điều hành ngân sách xã chưa dân chủ, công khai, minh bạch. Đảng ủy lãnh đạo thiếu sâu sát và thiếu kiểm tra, giám sát nên để xảy ra việc cán bộ lập khống số lượng diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại do thiên tai để nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước và thực hiện cấp phát không đầy đủ cho nhân dân. Một vài đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tác phong làm việc xuề xòa, thỉnh thị báo cáo chưa đúng thời gian quy định…; nội bộ Đảng ủy xã có dấu hiệu mất đoàn kết; người dân, thậm chí có cả đảng viên gửi đơn khiếu nại vượt cấp… Những hạn chế, sai phạm trên khiến niềm tin của người dân với cấp ủy đảng và chính quyền địa phương giảm sút, từ đó một số phong trào chưa được nhân dân hưởng ứng tích cực…

Theo phân tích của các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Định Môn, nguyên nhân để xảy ra những khuyết điểm nêu trên là do một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ chủ chốt có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; thiếu gương mẫu; chủ quan, độc đoán, xem thường nguyên tắc tập trung dân chủ. Mặt khác, ý thức tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên; sự giám sát của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân chưa được phát huy…

 Đoàn kiểm tra của Huyện ủy Thới Lai làm việc với Đảng ủy xã Định Môn về tình hình khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo NQTW4.

Theo đồng chí Huỳnh Tấn Hơn, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thới Lai, sau khi kiểm điểm theo NQTW4, việc khắc phục khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ và một số cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Định Môn còn chậm, chưa tạo sự chuyển biến đáng kể. Vì thế, đến tháng 9-2013, Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai quyết định củng cố, kiện toàn lại Ban Thường vụ Đảng ủy và thay đổi người đứng đầu Đảng ủy, UBND xã. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều chuyển đồng chí Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã về huyện nhận công tác khác; đồng thời luân chuyển đồng chí Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện về chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; luân chuyển đồng chí Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy về chỉ định giữ chức Phó Bí thư, rồi được HĐND xã bầu giữ chức chủ tịch UBND xã. Việc kiện toàn Ban Thường vụ Đảng ủy, thay đổi người đứng đầu Đảng ủy và UBND xã Định Môn, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã tạo nên những chuyển biến mới ở Đảng bộ xã Định Môn. Trong đó, chuyển biến rõ nét nhất là đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, củng cố được sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng ủy xã.

Làm việc với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết, nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; chỉ đạo UBND xã xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp giữa UBMTTQ, các đoàn thể và Quy chế chi tiêu nội bộ. Nhờ đó, từ cuối năm 2013 đến nay, tất cả các Đảng ủy viên đều chấp hành tốt quy chế làm việc; sự phối hợp giữa UBND với UBMTTQ và các đoàn thể trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, nhịp nhàng, mang lại hiệu quả hơn. Vai trò giám sát của UBMTTQ, các đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động của chính quyền đã được phát huy; việc thu, chi tài chính, điều hành ngân sách đã được công khai, dân chủ, minh bạch, rõ ràng... Hàng tuần, Đảng ủy tổ chức họp giao ban 4 thường trực và hàng tháng tổ chức họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ để triển khai, bàn bạc đi đến sự thống nhất nhiệm vụ trong tuần, trong tháng. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nguyệt nói: “Trong các cuộc họp giao ban, họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ các thành viên dự họp đều phát biểu, giúp Đảng ủy, UBND và đoàn thể xã xây dựng nghị quyết, kế hoạch công tác tuần, tháng sát tình hình thực tế của địa phương. Từ đó việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn”.

Từ khi quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ được xây dựng, ban hành, công tác cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ hơn trước. Đồng chí Trần Văn Lép, Phó Bí thư Đảng ủy xã, so sánh: “Trước đây, công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ chỉ được bàn bạc trong nội bộ Thường trực Đảng ủy; thậm chí một vài trường hợp được tuyển dụng do đồng chí Bí thư Đảng ủy tự quyết định trước rồi mới thông báo lại cho các đồng chí Thường trực Đảng ủy biết… Còn hiện nay, công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, tuyển dụng cán bộ được tổ chức lấy ý kiến dân chủ, công khai trong Ban Chấp hành Đảng bộ và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan. Nhờ vậy nội bộ Đảng ủy đã đoàn kết, thống nhất hơn”. Đồng chí Trần Văn Lép cho biết thêm, nhờ tổ chức lấy ý kiến dân chủ, rộng rãi nên hiện nay việc cử 7 cán bộ đi đào tạo đại học và học trung cấp lý luận chính trị hành chính đều được sự thống nhất cao; 25 cán bộ được quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ được phiếu tín nhiệm trên 92% và hầu hết đều đạt chuẩn trình độ theo quy định.

Đối với những cán bộ, đảng viên có vi phạm, Đảng ủy xử lý nghiêm. Những cán bộ, đảng viên có hạn chế trong công tác được chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời. Đối với những việc liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân, Đảng ủy chỉ đạo thực hiện công khai, dân chủ; tổ chức họp dân, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân dân đến nơi, đến chốn; khi đa số nhân dân đồng tình thì mới tổ chức thực hiện.

Nhắc đến chuyển biến bước đầu trên các mặt công tác của cả hệ thống chính trị xã, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy, phấn khởi nói: “ Trong 4 tháng đầu năm 2014, xã đã thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - văn hóa – xã hội và quốc phòng – an ninh đạt kế hoạch tiến độ đề ra. Đặc biệt, hiện nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền của xã, từ đó đã đồng tình, hưởng ứng các phong trào địa phương phát động. Chỉ tính trong 4 tháng đầu năm nay, nhân dân trong xã hưởng ứng và xây dựng được cánh đồng lớn hơn 100 ha; cùng nhà nước thực hiện nạo vét 5.300 mét kinh thủy lợi và nâng cấp mở rộng 7.000 mét đường bê tông…”.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào thực chất, hiệu quả; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Những cán bộ xã và ấp có hạn chế, khuyết điểm nếu đến cuối năm 2014 không có sự chuyển biến và khắc phục tốt, Đảng ủy sẽ chọn cán bộ khác thay thế nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chung.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết