22/12/2013 - 21:58

Chuyển biến mới ở xã Trường Long

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Phong Điền đã nghiêm túc xử lý và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những cán bộ chủ chốt xã Trường Long có sai phạm. BTV Huyện ủy cũng đã đưa một số cán bộ của huyện về thay thế cán bộ chủ chốt của xã đồng thời kiện toàn lại bộ máy Đảng ủy, UBND xã. Nhờ vậy đến nay, đội ngũ cán bộ chủ chốt của xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, tạo được lòng tin trong nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phong Điền, trong năm 2012, ở xã Trường Long (huyện Phong Điền) đã xảy ra một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cụ thể, Đảng ủy và UBND xã chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ; chưa thể hiện được vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thiếu sâu sát trong quản lý, điều hành thu chi ngân sách và thiếu công khai minh bạch trong thu chi tài chính dẫn đến sai phạm. Việc thu, chi tài chính có nhiều hạn chế, thiếu sót; việc quản lý thu, chi không chặt và không mở các loại sổ kế toán theo quy định, không quản lý được tình hình tài chính cơ quan để cán bộ tham mưu chậm trễ trong rút tiền hoạt động, từ đó xảy ra chuyện cán bộ mượn tiền hỗ trợ nông dân trong thời gian dài không có biện pháp khắc phục. Trước thực trạng đó, đầu năm 2013, BTV Huyện ủy tiến hành kiểm điểm đối với BTV Đảng ủy, UBND xã; các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã về các sai phạm nêu trên. Kết quả, BTV Đảng ủy, UBND xã, Bí thư Đảng ủy, các Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch UBND xã phải nghiêm túc rút kinh nghiệm; nguyên Chủ tịch UBND xã (đã điều chuyển công tác về huyện trước đó) bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, 1 kế toán ngân sách xã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, 2 đảng viên ấp có liên quan bị xử lý bằng hình thức khiển trách.

Nhằm khắc phục khuyết điểm trong thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ, hàng tuần Thường trực Đảng ủy, HĐND,  UBND,
UBMTTQ xã Trường Long tổ chức họp giao ban để thống nhất các nhiệm vụ.  

Qua đợt kiểm điểm đó, BTV Huyện ủy nhận thấy nguyên nhân chính để xảy ra những sai phạm nêu trên là do người đứng đầu cấp ủy, đơn vị thiếu tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thiếu kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh kịp thời. Vì vậy, trong năm 2013, BTV Huyện ủy Phong Điền đã khẩn trương chấn chỉnh, kiện toàn và thực hiện điều chuyển công tác đối với một số cán bộ lãnh đạo, quản lý có hạn chế, khuyết điểm của xã Trường Long. Trong đó, điều chuyển công tác đối với Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Đồng thời tiến hành củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của xã bằng cách chỉ định đồng chí Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện về làm Bí thư và đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy về làm Phó Bí thư phụ trách công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo bầu bổ sung 1 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã.

Việc đẩy mạnh luân chuyển cán bộ gắn với sắp xếp đội ngũ cán bộ cơ sở hợp lý của BTV Huyện ủy Phong Điền đối với xã Trường Long đã củng cố và từng bước lấy lại niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi đây.

Những ngày cuối năm, đến xã Trường Long, chúng tôi chứng kiến những cán bộ có mặt tại trụ sở đang làm việc nghiêm túc, niềm nở tiếp và giải quyết công việc của dân. Nhiều cán bộ đoàn thể cũng tăng cường đến các ấp, vận động nhân dân vệ sinh môi trường, xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng các mô hình kinh tế mới... Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: "Dù còn nhiều khó khăn nhưng đến nay đội ngũ cán bộ xã, nhất là cán bộ chủ chốt đã phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và quan tâm sâu sát, chăm lo cho đời sống nhân dân tốt hơn. Nhờ đó, các mặt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội đã bước đầu đã chuyển biến tích cực".

Theo đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, hiện nay, hàng tuần Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã tổ chức họp giao ban để bàn bạc và thống nhất việc lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của địa phương. Bên cạnh đó, BTV Đảng ủy xã chú trọng đổi mới lề lối, tác phong làm việc. Đặc biệt là đổi mới từ khâu ra nghị quyết đến lãnh đạo thực hiện nghị quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác hàng tháng cụ thể, chi tiết, sát tình hình thực tế của địa phương. Trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết có họp đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và tồn tại, rút ra nguyên nhân để khắc phục nên đã khắc phục được tình trạng ra nghị quyết, kế hoạch chung chung và tổ chức thực hiện theo kiểu "được chăng hay chớ" như trước đây.

Song song đó, Thường trực Đảng ủy xã đã tìm giải pháp khơi dậy và phát huy tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên trong đóng góp xây dựng đảng, phục vụ nhân dân. Đồng chí Nguyễn Đình Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: "Nhằm khắc phục tình trạng trước đây nhiều ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể chưa phát huy hết tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo ấp, Thường trực Đảng ủy đã uốn nắn, chấn chỉnh để các cán bộ nâng cao trách nhiệm; tiến hành điều chỉnh và phân công lại địa bàn ấp của một số đồng chí; quy định lại chức trách nhiệm vụ của từng đồng chí được phân công chỉ đạo ấp. Đến nay, hầu hết các đồng chí được phân công chỉ đạo ấp đã tham gia đầy đủ các cuộc họp lệ hàng tháng với chi bộ ấp; tích cực tham gia tổ chức thực hiện các phong trào hành động của các ấp; cùng ban chi ủy các ấp đề ra biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng viên…". Nhằm hạn chế tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên và hạn chế tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm như trước đây, bên cạnh chỉ đạo tiến hành các biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Thường trực Đảng ủy xã đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là nêu cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát của các cán bộ xã được phân công chỉ đạo ấp. Nhờ vậy, đến nay, ý thức của đảng viên về tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đầy đủ, nghiêm túc hơn; những vụ việc sai phạm được phát hiện và uốn nắn, xử lý kịp thời, không để sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Với sự đoàn kết, quyết tâm, sâu người, sát việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đến nay, các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của xã Trường Long đã có bước chuyển biến tích cực, bước đầu củng cố thêm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nếu như trước đây tiến độ thu thuế của xã hoàn thành chậm; việc vận động bà con xây dựng thiết chế văn hóa, vệ sinh môi trường, đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa hiệu quả; cán bộ, đảng viên vi phạm hàng năm bị kỷ luật nhiều…, thì trong năm 2013 trên các lĩnh vực đều có sự chuyển biến rõ nét. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu; bà con trong xã đã tình nguyện hiến 33.000m2 đất cùng Nhà nước nâng cấp tuyến đường ở ấp Trường Phú 1 và tuyến đường từ cầu Chữ Y đến Vàm Bi với tổng chiều dài 6.000 mét; nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng; nhiều tuyến đường đã được bà con phát quang, nhổ cỏ, trồng hoa vỏ đậu, làm hàng rào, cột cờ trước nhà. Các vụ vi phạm trong cấp tiền hỗ trợ tiền bơm nước chưa đúng đối tượng được hưởng (ở ấp Trường Ninh A) và vụ 2 đảng viên vi phạm trong đường dây sử dụng con dấu giả đã phát hiện và xử lý kịp thời. Năm 2013, Đảng bộ xã đạt danh hiệu Đảng bộ Trong sạch vững mạnh…

Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã, nói: "Thời gian tới, BTV Đảng ủy xã sẽ tiếp tục phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm quy chế làm việc; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra giám sát và tiếp tục phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhằm đem lại đời sống ấm no, bình yên và hạnh phúc cho người dân".

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết