16/06/2020 - 06:21

Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố vừa tổ chức tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp nhằm khắc phục những hạn chế, đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu...

Phát huy sức mạnh toàn dân

Chủ tọa buổi tọa đàm đánh giá các tham luận.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQVN thành phố, qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân hiến 180.200m2 đất và hoa màu, kinh phí tham gia xây dựng mới, sửa chữa 1.222 cây cầu, 750km đường giao thông; nạo vét 128,2km kênh mương; lắp đặt 14.170m đèn chiếu sáng; đồng thời, làm mới trên 7.181 cột cờ, 17.060m hàng rào, trồng 233.815 cây xanh các loại, xây dựng 161 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, với tổng trị giá hơn 468 tỉ đồng và 46.711 ngày công lao động. Mặt trận phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức vận động, trao tặng 1.050.780 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em lang thang cơ nhỡ..., với tổng trị giá hơn 115,6 tỉ đồng.

Trong 4 năm qua, Mặt trận các cấp trong thành phố còn vận động tổ chức, cá nhân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 102 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này đã xây dựng và sửa chữa 2.275 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá hơn 89 tỉ đồng. Bên cạnh đó, đoàn thể các cấp còn vận động xây dựng, sửa chữa 1.509 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, với tổng số tiền hơn 59 tỉ đồng. Ngoài ra, Mặt trận các cấp thành phố kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, người mắc bệnh hiểm nghèo, vận động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tổng trị giá hơn 26,6 tỉ đồng...

Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, kết quả thực hiện Cuộc vận động đã góp phần quan trọng thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chương trình, đề án của Chính phủ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Đến tháng 5-2020, tất cả 36 xã của thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2/4 huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, 43/47 phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2016 là 3,75% đến nay còn 0,66%...

Mặc dù vậy, theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, kết quả thực hiện Cuộc vận động ở một số khu dân cư, địa phương chưa đồng bộ. Mặt trận một số nơi chưa tham mưu tốt cho cấp ủy đảng; sự phối hợp với chính quyền và các đoàn thể đôi lúc thiếu nhịp nhàng, dẫn đến có nơi chọn điểm chỉ đạo qua loa. Công tác hiệp thương phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội vẫn còn lúng túng, chưa xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên…

Nâng cao chất lượng Cuộc vận động

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn Cuộc vận động trong thời gian tới. Ông Ngô Hoàng Bá, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Vĩnh Thạnh, đề nghị: “Trong quá trình tổ chức thực hiện Cuộc vận động, Mặt trận các cấp cần phát huy vai trò chủ động, nòng cốt, sáng tạo trong phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên. Đồng thời, phối hợp thực hiện đồng bộ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các nghị quyết liên tịch, đề án, chương trình phối hợp do Ủy ban Trung ương MTTQVN ký kết liên tịch”. Bà Nguyễn Kim Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Phong Điền, cũng đề xuất: “Mặt trận cần phát huy vai trò của các dòng họ, người tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng khu dân cư trong việc vận động nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động. Song song đó là tổ chức tốt các hoạt động tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng mô hình điểm, sơ kết, tổng kết Cuộc vận động để đúc kết kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến...”.

Ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho biết đây là cơ sở để Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố định hướng, xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc vận động hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ông Tống Văn Nhịn cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Mặt trận trong triển khai thực hiện Cuộc vận động. Mặt trận các cấp cần phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua do tổ chức mình phát động, tạo thành phong trào rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố cũng đề nghị mặt trận các cấp cần đề ra nội dung có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, chỉ tiêu thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn để phối hợp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động. Bên cạnh đó là tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cuộc vận động, khuyến khích nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến để việc thực hiện các mô hình điểm đạt hiệu quả. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí mô hình điểm; nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay để Cuộc vận động lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận, các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Qua đó, góp phần xây dựng đạt các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết