28/05/2019 - 10:32

Chung sức xây dựng nông thôn mới 

Trong 5 năm qua, Mặt trận các cấp huyện Vĩnh Thạnh cùng các tổ chức thành viên đã phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần xây dựng Vĩnh Thạnh đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Những tập thể có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2014-2019 được biểu dương khen thưởng.

Theo ông Ngô Hoàng Bá, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vĩnh Thạnh, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận huyện cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Mặt trận huyện xây dựng 12 mô hình điểm và chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng 59 mô hình, huy động được các tầng lớp nhân dân tham gia, như: khu dân cư "Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn", khu dân cư "Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu", khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khu dân cư 6 không, khu dân cư 7 không…

Mặt trận còn phối hợp vận động nhân dân đóng góp hơn 360 tỉ đồng và hàng trăm ngàn ngày công lao động, hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để mở rộng, nâng cấp 125km đường giao thông. Đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên vận động xây dựng 484 căn nhà trị giá hơn 18 tỉ đồng; vận động tặng quà trị giá hơn 6,3 tỉ đồng, giúp đỡ 794 hộ vươn lên thoát nghèo... Ông Phạm Hữu Hiền, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Vĩnh Thạnh, cho biết: "5 năm qua, UBMTTQVN thị trấn đã vận động nhân dân đóng góp hơn 2 tỉ đồng, hiến 8.977m2 đất và 1.166 ngày công lao động để nâng cấp các tuyến giao thông, chỉnh trang đô thị. Nhiều hoạt động chăm lo đời sống nhân dân được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực như: xây dựng 38 căn nhà đại đoàn kết, giới thiệu vay vốn buôn bán, sản xuất, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,95% xuống còn 3,03%, hoàn thành tiêu chuẩn văn minh đô thị".

Ở huyện Vĩnh Thạnh, đồng bào các tôn giáo chiếm gần 83% dân số. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận các cấp trong huyện đã phối hợp vận động đồng bào các tôn giáo sống "Tốt đời, đẹp đạo", tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Theo linh mục Vũ Đức Hước, Chủ tịch Ban Đoàn kết Công giáo huyện Vĩnh Thạnh, thời gian qua, Ban Đoàn kết Công giáo huyện đã vận động giáo dân cần cù lao động, giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia cánh đồng lớn, hợp tác xã nông nghiệp và có 3 khu dân cư có 99% đồng bào Công giáo sinh sống có tỷ lệ hộ nghèo không quá 1%. Ban Đoàn kết Công giáo huyện còn phối hợp vận động chăm lo khuyến học khuyến tài, khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà, xây dựng nhà… với tổng trị giá hơn 8 tỉ đồng; xây dựng các giáo xứ, giáo họ, giáo điểm "3 không" tiến tới đạt "6 không"… Ông Nguyễn Văn Biết, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Thạnh An, chia sẻ: "Là thành viên của UBMTTQVN huyện, các Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo trong huyện vận động tín đồ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội như cất nhà, bắc cầu, nâng cấp đường giao thông, hỗ trợ bệnh nhân nghèo… với tổng trị giá gần 25 tỉ đồng và khoảng 25.000 ngày công lao động; phối hợp cùng các cơ quan xây dựng mô hình "5 không", "6 không"; tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…".

Công tác tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh cũng được Mặt trận cùng các tổ chức thành viên quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận huyện đã chủ trì giám sát 44 cuộc và tổ chức 4 hội nghị phản biện; Mặt trận các xã, thị trấn giám sát 88 cuộc và tổ chức 11 hội nghị phản biện. Ông Trần Trọng Chiến, Chủ tịch UBMTTQVN xã Thạnh Lộc, cho biết: "Trong nhiệm kỳ, Mặt trận xã đã giám sát và phản biện 20 cuộc. Qua giám sát, Mặt trận xã phát hiện việc nhân viên bưu điện cấp phát chậm chế độ các đối tượng bảo trợ xã hội, chiếm giữ số tiền người cao tuổi đã qua đời nhưng không hoàn trả lại cho Nhà nước, cấp thiếu số tiền cho người chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng; Bộ phận một cửa hướng dẫn người dân làm thủ tục khai sinh còn rườm rà, gây mất thời gian và phiền hà cho dân. Mặt trận đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh cũng như khắc phục những hạn chế...".

5 năm qua, Mặt trận các cấp trong huyện đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân xây dựng Vĩnh Thạnh đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
nông thôn mới