12/06/2018 - 22:39

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Chuẩn bị tốt mọi mặt, tổ chức thành công hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7

(CT)- Ngày 12-6, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch chuẩn bị Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (nghị quyết Trung ương 7), do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Theo kế hoạch, vào ngày 23-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7. Đồng chí Phạm Văn Hiểu chỉ đạo Văn phòng Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các sở, ngành có liên quan chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để hội nghị diễn ra thành công, đạt chất lượng.

Ngoài thành phần dự hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức dự tại Hội trường Thành ủy, Ban Chấp hành đảng bộ thành phố sẽ mở rộng thêm các điểm cầu trực tuyến tại hội trường các Đảng bộ trực thuộc và hội trường UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn để cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thành phố cùng tham gia học tập, quán triệt, thực hiện nội dung nghị quyết Trung ương 7. Dự kiến, trong ngày 23-6, trên địa bàn thành phố sẽ có 132 điểm cầu, với khoảng 14.000 cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 thông qua hình thức trực tuyến.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu đã chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng dự thảo các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương 7 để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên… Đồng thời chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt nghị quyết Trung ương 7 cho cán bộ, đảng viên còn lại và quần chúng nhân dân theo quy định.

THỤY KHUÊ

Chia sẻ bài viết