16/08/2013 - 08:24

Chuẩn bị tốt các hoạt động khai giảng năm học mới, kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

(CT)- Ngày 15-8-2013, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ và đại diện lãnh đạo các ban ngành, địa phương thành phố đã họp giao ban định kỳ, kiểm tra tình hình hoạt động từ đầu tháng đến nay và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của tháng.

Trong 2 tuần qua, Thành ủy, HĐND, UBND và UBMTTQVN thành phố đã chỉ đạo các cơ quan và đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra; tham dự và tổ chức nhiều hội nghị quan trọng, như: Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XI, cho các đại biểu là cán bộ hưu trí diện Thành ủy quản lý; Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ Chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam"; Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn… Các cơ quan, đơn vị chuyên môn thành phố cũng tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thu hồi nợ đọng và kiểm tra đôn đốc các công trình xây dựng cơ bản triển khai trên địa bàn; đã giải quyết kiến nghị, đề xuất của 10 doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp này tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo chặt chẽ sản xuất vụ lúa thu đông và công tác phòng chống lụt, bão, phòng chống thiên tai. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, các địa phương, đơn vị tập trung chuẩn bị khai giảng năm học mới; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về sử dụng và bảo quản vắc-xin. HĐND các cấp đẩy mạnh rà soát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đến nay, toàn thành phố đã khởi công xây dựng 212 căn nhà Đại đoàn kết… Lãnh đạo bốn cơ quan cũng đã làm việc với nhiều đoàn cán bộ của Bộ, ngành trung ương về nhiều nội dung; đặc biệt là về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2014.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và từ đầu năm đến nay, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cho rằng, trong tình hình khó khăn chung, những kết quả đạt được của thành phố trên các lĩnh vực là rất khả quan, chứng minh sự nỗ lực vượt bật của các địa phương, đơn vị. Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu: Trước mắt, các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các bước chuẩn bị khai giảng năm học mới, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 một cách có ý nghĩa, tránh phô trương hình thức. Tiếp tục tăng cường công tác thu thuế, nhất là thu thuế nợ đọng, đảm bảo đến cuối tháng 8 đạt 75% dự toán Trung ương giao. Song song với việc khẩn trương làm việc với các bộ, ngành trung ương để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2014, các địa phương, đơn vị cần rà soát và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, nhất là vốn ODA và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt tiếp nhận quân nhân xuất ngũ và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2, năm 2013; đẩy mạnh việc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm… Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, củng cố nề nếp, kỷ luật kỷ cương và tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức; tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thu hút đầu tư; tăng cường công tác chỉnh trang trật tự đô thị; rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu KT-XH để kịp thời đôn đốc, cải thiện những chỉ tiêu đạt thấp so với tiến độ, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ năm 2013 đã đề ra.

Hoàng Thanh

Chia sẻ bài viết