22/02/2021 - 05:48

Chuẩn bị chu đáo để thực hiện tốt cuộc bầu cử 

Chủ nhật, 23-5-2021, cùng với cử tri cả nước và TP Cần Thơ, cử tri quận Bình Thủy sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp ủy quận Bình Thủy đã và đang lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước.

Ban Chỉ đạo bầu cử quận Bình Thủy họp bàn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chỉ đạo bầu cử quận Bình Thủy họp bàn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xác định cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021, quận Bình Thủy luôn chú trọng công tác chuẩn bị cho sự kiện này. Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo bầu cử quận Bình Thủy đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử. Theo đó, quận thành lập Ủy ban bầu cử quận, ban hành Chỉ thị và kế hoạch công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ông Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử quận, dân số quận Bình Thủy là 144.735 người; theo quy định, số đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 32 đại biểu. Ủy ban MTTQVN quận đã tiến hành hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 là 66 người. Những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận phải bảo đảm đúng quy trình pháp luật quy định hướng dẫn của Trung ương và thành phố; thật sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực; có quan điểm lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm cơ cấu hợp lý.

Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử quận, 8 phường trong quận thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, các tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử và triển khai các mặt công tác chuẩn bị bầu cử đúng quy định. Ông Cao Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Bình Thủy, cho biết: Phường thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử và các tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử để thực hiện các mặt công tác bầu cử. Theo quy định, số lượng đại biểu HĐND phường được bầu là 23 đại biểu. Ủy ban MTTQVN phường đã hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 là 46 người. Phường đã triển khai công tác tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên loa truyền thanh, trong các cuộc họp lệ chi bộ, sinh hoạt các chi, tổ, hội ở khu dân cư, giúp tất cả cử tri hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình để tham gia bầu cử. Đồng thời, đang rà soát, lập danh sách cử tri để bảo đảm mọi cử tri đều đi bầu cử đúng thời gian.

Ở phường An Thới, bà Phan Ngọc Kiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường, cho biết: Công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai sâu rộng, nhất là thực hiện trong họp lệ chi bộ, họp chi tổ hội khu dân cư và trên hệ thống loa truyền thanh. Các lực lượng chức năng phường đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử. Phường đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn phường thực hiện công tác bầu cử đúng quy định. Đối với bầu cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026, theo quy định được bầu 24 đại biểu. Phường đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử là 48 người bảo đảm các tiêu chuẩn đúng quy định.

Đến thời điểm này, các cấp, các ngành, đoàn thể quận Bình Thủy đã và đang tích cực chuẩn bị các mặt công tác, nhằm bảo đảm thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng luật định. Ông Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử quận Bình Thủy, nói: “Với sự chuẩn bị tích cực này, tin tưởng rằng việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân tại các cơ quan dân cử sẽ được thực hiện tốt tại quận Bình Thủy”.

Bài, ảnh: AN BÌNH

Chia sẻ bài viết