15/03/2021 - 08:29

Chuẩn bị chu đáo cuộc bầu cử 

Thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, các kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và chỉ đạo của TP Cần Thơ, hiện nay, việc triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được huyện Phong Ðiền thực hiện khẩn trương, đúng tiến độ và đúng pháp luật.

Văn phòng Huyện ủy Phong Ðiền tổ chức họp lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND huyện.

Trong tuần qua, tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Phong Ðiền đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Nguyễn Thị Thanh, cử tri ấp Nhơn Lộc 2, nói: “Sau khi Ban Công tác Mặt trận ấp thông qua danh sách dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND thị trấn, chúng tôi đã thảo luận công khai và đóng góp nhiều ý kiến nhằm lựa chọn được những người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ, năng lực để tham gia vào HÐND thị trấn trong nhiệm kỳ sắp tới. Nhìn chung, những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HÐND thị trấn đều xứng đáng, 100% cử tri dự hội nghị đều tán thành”.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hân, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử thị trấn Phong Ðiền, thị trấn đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử, các tiểu ban và tổ giúp việc của Ủy ban Bầu cử thị trấn. Ủy ban MTTQVN thị trấn đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HÐND thị trấn đúng quy trình, tiến độ, hướng dẫn của Trung ương và thành phố. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thị trấn thống nhất số lượng người ứng cử đại biểu HÐND thị trấn là 54 người để bầu 27 đại biểu HÐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Các cơ quan, đơn vị, các ấp của thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức họp giới thiệu ra người ứng cử đại biểu HÐND thị trấn. Những người được giới thiệu ứng cử đều đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực để làm đại biểu dân cử. Ban Công tác Mặt trận của tất cả 5 ấp đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Tại các hội nghị, 100% cử tri đều tán thành danh sách giới thiệu người ứng cử. Thị trấn cũng đã thực hiện xong quy trình giới thiệu 2 người ứng cử đại biểu HÐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026...

Theo ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Phong Ðiền, nhiệm kỳ 2021-2026, huyện sẽ bầu 197 đại biểu HÐND cấp xã, thị trấn. Trong đó, thị trấn Phong Ðiền bầu 27 đại biểu, xã Giai Xuân bầu 29 đại biểu, xã Mỹ Khánh bầu 27 đại biểu, xã Tân Thới bầu 28 đại biểu, xã Nhơn Ái bầu 28 đại biểu, xã Nhơn Nghĩa bầu 29 đại biểu và xã Trường Long bầu 29 đại biểu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng 402 người được giới thiệu ứng cử. Các xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức họp giới thiệu người ứng cử, hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử và chuẩn bị chu đáo các mặt để cuộc bầu cử thành công.

Ở cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận, thống nhất số lượng 62 người ứng cử để bầu 31 đại biểu HÐND huyện. Trong đó, khối Ðảng có 6 người; MTTQVN và các đoàn thể huyện có 7 người; HÐND và UBND huyện có 5 người; các phòng, ban chuyên môn huyện có 10 người; đơn vị sự nghiệp có 8 người; tổ chức xã hội có 1 người; lực lượng vũ trang có 2 người, tôn giáo và dân tộc có 3 người; tổ chức kinh tế có 6 người; đơn vị hành chính cấp xã có 14 người. Ủy ban Bầu cử huyện đã ban hành Nghị quyết ấn định và công bố số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HÐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 của 7 đơn vị bầu cử cấp huyện; hướng dẫn Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn chia 96 tổ bầu cử, 44 đơn vị bầu cử cấp xã.

Song song đó, các lực lượng chức năng, các ngành, đoàn thể huyện Phong Ðiền đã triển khai kế hoạch bảo vệ cuộc bầu cử; triển khai công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; dự trù kinh phí; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất; thống kê lập danh sách 84.925 cử tri... “Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tin rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Phong Ðiền sẽ diễn ra thành công tốt đẹp” - ông Nguyễn Thanh Hoàng khẳng định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết