05/10/2014 - 16:58

Các cấp ủy đảng huyện Thới Lai

Chuẩn bị chu đáo cho đại hội đảng các cấp

Từ giữa tháng 9-2014 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy Thới Lai, các cấp ủy đảng trong huyện đã chuẩn bị chu đáo về văn kiện, nhân sự và mọi mặt công tác tổ chức để tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2017 và đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thới Lai, sau khi tiếp thu Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy, Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 79-KH/TU của Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Huyện ủy Thới Lai đã tổ chức hội nghị triển khai và ban hành một số công văn chỉ đạo các cấp ủy đảng trong huyện chuẩn bị chu đáo về văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức để tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2017 và đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Huyện ủy cũng đã chọn 2 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm toàn huyện. Đến nay, các cấp ủy đảng trong huyện đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt, bảo đảm cho đại hội đảng các cấp diễn ra theo kế hoạch.

Tìm hiểu công tác chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tại xã Trường Xuân A, đồng chí Võ Thị Kim Son, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đảng bộ xã có 12 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ ấp và 6 chi bộ ngành. Nhằm chuẩn bị, tổ chức chu đáo đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tiến hành xây dựng văn kiện đại hội và chuẩn bị nhân sự bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư. Đến nay, Chi bộ cơ quan xã - đơn vị được Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm toàn huyện đã chuẩn bị xong văn kiện và nhân sự trình Ban Chỉ đạo đại hội của huyện và Ban Tổ chức Huyện ủy thẩm định; 11 chi bộ còn lại cũng đã chuẩn bị xong văn kiện và nhân sự đang được Đảng ủy xã thẩm định và đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh. Nhìn chung, các chi bộ chuẩn bị văn kiện đại hội đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Trong đó, báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2012-2015 và phương hướng, mục tiêu, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Về nhân sự, các chi bộ đã lựa chọn 33 ứng cử viên để bầu vào cấp ủy, bí thư, phó bí thư. Nhìn chung, hầu hết các ứng cử viên đều bảo đảm tính kế thừa và phát triển; tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn và điều kiện, có khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

Đảng ủy thị trấn Thới Lai họp bàn công tác nhân sự của các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Ở thị trấn Thới Lai, việc chuẩn bị đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn được Đảng ủy chỉ đạo sâu sát. Theo đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Bí thư Đảng ủy thị trấn, Đảng bộ thị trấn có 15 chi bộ, trong đó có 7 chi bộ ấp và 8 chi bộ ngành. Để tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, sau khi tiếp thu chỉ đạo và các hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy thị trấn đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác tổ chức đại hội cho tất cả các đồng chí là chi ủy viên của 15 chi bộ; chỉ đạo các ban chi ủy rà soát những chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2012-2015 để phấn đấu thực hiện hoàn thành và xây dựng nghị quyết 2015-2017 sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ của từng ấp, từng đơn vị. Để việc xây dựng nghị quyết của các chi bộ có chất lượng, Đảng ủy chỉ đạo các ban chi ủy đổi mới cách đề ra nghị quyết theo hướng mỗi chỉ tiêu, nhiệm vụ phải cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện; định hướng các ban chi ủy xây dựng nghị quyết nhiệm kỳ phải tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng chi bộ và các chi, tổ hội vững mạnh; đẩy mạnh công tác vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng; đề ra các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự… Đồng thời, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ lựa chọn những đảng viên có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực để đại hội bầu vào ban chi ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Hiện nay, các ban chi ủy chi bộ đang khẩn trương chuẩn bị, phấn đấu đến ngày 10-10-2014 sẽ trình văn kiện và danh sách nhân sự để Đảng ủy thị trấn xem xét và đóng góp ý kiến.

Không riêng ở xã Trường Xuân A và thị trấn Thới Lai, theo đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, đến thời điểm này, ngoài 2 chi bộ được Huyện ủy chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, gồm Chi bộ ấp Thới Bình B thuộc Đảng bộ xã Thới Thạnh và Chi bộ cơ quan xã Trường Xuân A đã chuẩn bị xong văn kiện và nhân sự trình Ban Chỉ đạo đại hội của huyện và Ban Tổ chức Huyện ủy, hầu hết các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở còn lại cũng đã cơ bản xây dựng hoàn thành văn kiện và lựa chọn đủ nhân sự cho đại hội trình Đảng ủy cơ sở xem xét đóng góp ý kiến theo quy định. Theo kế hoạch ngày 20-10-2014, các đảng ủy cơ sở sẽ báo cáo văn kiện và nhân sự đại hội chi bộ để Ban Chỉ đạo huyện và Ban Tổ chức Huyện ủy thẩm định. Từ ngày 24 đến 31-10-2014, Huyện ủy sẽ chỉ đạo 2 chi bộ được chọn tổ chức đại hội điểm; từ 20-11 đến 10-12-2014 Huyện ủy sẽ chỉ đạo 219 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội đồng loạt.

Việc chỉ đạo, triển khai các mặt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 cũng được Huyện ủy tiến hành khá sớm. Theo đồng chí Huỳnh Văn Giữ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đến nay, Huyện ủy đã thành lập Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức và Phục vụ đại hội; đang tiến hành lựa chọn đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm, chọn đảng bộ cơ sở thực hiện chủ trương đại hội bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Đồng thời, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở chuẩn văn kiện và nhân sự để tiến hành đại hội đảng cấp cơ sở đúng kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên. Đồng chí Nguyễn Thành Út, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thới Thạnh, cho biết: Đến thời điểm này, cùng với chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, Đảng ủy xã cũng đang tiến hành xây dựng dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Về nhân sự, đến nay, Đảng ủy xã đã thực hiện xong việc rà soát, bổ sung quy hoạch (lần thứ 2) Ban Chấp hành Đảng bộ xã và sắp tới sẽ tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch (lần thứ 3) BCH Đảng bộ xã trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Đồng chí Võ Thị Kim Son, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân A, nói: "Chúng tôi đang đang xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và rà soát, bổ sung quy hoạch (lần thứ 3) Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Chúng tôi phấn đấu thực hiện hoàn thành công tác chuẩn bị đúng kế hoạch để tổ chức lấy ý kiến đóng góp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định…".

Tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt, đại hội đảng các cấp ở huyện Thới Lai sẽ đạt chất lượng và thành công tốt đẹp.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết