11/06/2012 - 21:27

Chưa ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, phòng khám đa khoa vẫn được cấp giấy xác nhận nghỉ ốm hưởng BHXH

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, phòng khám đa khoa có giấy phép hoạt động hợp lệ do cấp có thẩm quyền cấp mà chưa thực hiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) cũng được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để làm căn cứ thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản.

Tuy nhiên, để đảm bảo công tác quản lý được tốt, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, phòng khám đa khoa có yêu cầu khám, chữa bệnh và cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động điều trị ngoại trú để thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản phải đăng ký với cơ quan BHXH thuộc địa bàn nơi bệnh viện, phòng khám làm việc để được cấp mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và phải phối hợp trong việc cấp, quản lý giấy chứng nhận này. Giấy chứng nhận do các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, phòng khám đa khoa này cấp được thực hiện kể từ ngày bệnh viện, phòng khám đăng ký với cơ quan BHXH.

Như vậy, theo quy định mới này, việc cấp giấy xác nhận nghỉ ốm, nghỉ thai sản hưởng BHXH của người lao động sẽ được thuận lợi hơn. Theo Thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước; các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân có ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH mới được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để làm căn cứ thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản.

Theo BHXH Việt Nam, từ ngày 1-5-2012, người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 157.500 đồng (tương đương 15% mức lương tối thiểu) không phải thực hiện cùng chi trả. Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn của một số đối tượng sẽ là 42 triệu đồng (tương đương 40 tháng lương tối thiểu).

Kim Thanh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết