18/05/2012 - 21:41

NHÌN LẠI MỘT NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW

Chú trọng "học thành tâm, làm thực chất" theo gương Bác

Các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ với các cá nhân quận Ninh Kiều có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: ANH DŨNG 

Sau khi Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 03), Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã xây dựng Kế hoạch số 09-KH/TU chỉ đạo các cấp ủy đảng lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân. Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị do Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức mới đây, bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác trong thời gian tới.

Nhiều kết quả cụ thể, thiết thực

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, tính đến cuối năm 2011, toàn thành phố có trên 96% đảng viên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Kế hoạch về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 98% đảng viên (ĐV) đã học tập chuyên đề năm 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Các cấp ủy đảng cũng đã chỉ đạo hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền các Chỉ thị, Kế hoạch và chủ đề năm 2012 về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; đồng thời chú trọng phát động cán bộ (CB), ĐV, nhân dân tự giác làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy tặng Giấy khen tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: P. LAM

Theo đồng chí Võ Văn Phú, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Thốt Nốt, đi đôi với tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung các Chỉ thị, Kế hoạch và chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 cho 108.321 lượt CB, ĐV, đoàn viên, hội viên và nhân dân, Quận ủy Thốt Nốt đã xây dựng chuẩn mực đạo đức để chỉ đạo thực hiện. Quận ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức cho tất cả CB, ĐV và công chức, viên chức ngoài Đảng đăng ký “làm theo” gương Bác với nhiều chuẩn mực phong phú; trong đó tập trung vào các chuẩn mực “Trung thành, trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu, đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ”. Hàng tháng, hàng quý, từng chi bộ, đảng bộ có kiểm điểm, đánh giá việc học tập và làm theo các chuẩn mực đạo đức. Theo đánh giá của Quận ủy, sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03, đội ngũ CB, ĐV tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào; chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc; giải quyết nhanh gọn thủ tục hành chính cho nhân dân; nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm... Từ đó, tình trạng vi phạm kỷ luật trong CB, ĐV giảm nhiều so với trước; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong CB, ĐV đã được ngăn chặn. Cuối năm 2011, quận có 95,65% tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM, tăng 7% so với năm 2010 (không có đơn vị yếu kém), trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiều đại biểu tham dự hội nghị khẳng định: Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 đã tạo chuyển biến, hiệu quả rõ rệt trong phong trào hành động cách mạng tại các địa phương, đơn vị. Đồng chí Âu Minh Chí, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Ô Môn, cho biết: “Năm qua, Quận ủy Ô Môn đã chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiều phong trào, trong đó nổi bật là gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Song song với tập trung tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CB, ĐV và nhân dân, Quận ủy chỉ đạo Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” các phường đến các khu dân cư vận động và tổ chức nhân dân ký cam kết thực hiện 5 nội dung cụ thể về xây dựng đời sống văn hóa và học tập làm theo gương Bác. Qua đó, CB, ĐV và nhân dân trong quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế; xóa bỏ các tập tục lạc hậu; tích cực bảo vệ môi trường; gương mẫu thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân; tích cực phòng chống các loại tội phạm... Đến nay, toàn quận có 28.995 hộ được công nhận gia đình văn hóa (chiếm 90,53% tổng số hộ), 82/83 khu vực đạt chuẩn khu vực văn hóa, 4/7 phường đạt chuẩn phường văn hóa...”.

Quận ủy Ninh Kiều đã chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện năm “Trật tự kỷ cương đô thị” đến năm 2015. Theo đồng chí Trang Thị Hiếu, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Ninh Kiều, Quận ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tuyên truyền vận động mỗi CB, ĐV và nhân dân chấp hành nghiêm các nội dung về trật tự kỷ cương đô thị. Từ đó, quận đã hạn chế tình trạng xây dựng nhà không phép, sai phép, xây dựng lấn chiếm rạch, lấn chiếm vỉa hè và lòng đường làm nơi mua bán. Nhiều CB, ĐV và nhân dân trong quận đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công dự án nâng cấp đô thị giai đoạn II để mở rộng, nâng cấp các tuyến hẻm. CB, ĐV và nhân dân trong quận cũng đã góp hàng ngàn ngày công vớt rác trên các sông rạch, vệ sinh môi trường và tích cực xây dựng mô hình phường sạch rác... Quận ủy Cái Răng cũng đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Qua đó, CB, ĐV và nhân dân trong phường đã tự nguyện đóng góp gần 12 tỉ đồng (chưa tính giá trị hiện đất) xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị.

Nâng cao hiệu quả học tập và làm theo gương Bác

Học tập và làm theo gương Bác, nhân dân phường Thuận An (quận Thốt Nốt) tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng cây cầu Bà Chiêu. Ảnh: ANH DŨNG 

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã đánh giá những mặt hạn chế trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 03, như: Công tác triển khai, quán triệt ở một vài nơi còn chậm; hình thức triển khai một số nơi chưa đổi mới; việc xây dựng chương trình hành động của tập thể, đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân nhiều nơi còn mang tính hình thức, còn nhầm lẫn giữa việc học tập chuyên đề với xây dựng chuẩn mực đạo đức để rèn luyện. Việc lựa chọn những vấn đề “nổi cộm”, “bức xúc” để chi bộ, đảng bộ tập trung giải quyết còn hạn chế. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của từng cơ quan, đơn vị còn chung chung, chưa cụ thể, có nơi chưa xây dựng. Công tác tuyên truyền ra dân còn nhiều hạn chế; triển khai và tổ chức thực hiện trong trường học và thế hệ trẻ ở các địa phương, đơn vị còn lúng túng...

Đi sâu phân tích những hạn chế nêu trên, nhiều đại biểu cho rằng, nguyên nhân chính là do một số cấp ủy đảng chưa thật sự chủ động trong việc tổ chức triển khai, có tư tưởng trông chờ chỉ đạo của cấp trên; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Nhằm nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các đại biểu dự hội nghị đã cho rằng thời gian tới, các cấp ủy cần có biện pháp khắc phục những mặt hạn chế trong thời gian qua. Nhiều ý kiến đề nghị thời gian tới cần tăng cường quán triệt, tuyên truyền để CB, ĐV và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự thiết thực, cụ thể, sát hợp với từng cơ quan, đơn vị... Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp quan trọng khác. Đồng chí Võ Văn Phú, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Thốt Nốt, đề xuất: “Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh của tổ chức đảng và CB, ĐV cần có sự đánh giá theo định kỳ hàng tháng, hoặc hàng quý. Trên cơ sở đó để phê bình, nhắc nhở và uốn nắn những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của các tập thể và cá nhân. Việc học tập làm theo gương Bác phải gắn với xử lý các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí một cách mạnh mẽ...”. Đại tá Trần Hòa Hiệp, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự, đề xuất: “Thời gian tới, các cấp ủy đảng cần gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ CB, ĐV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần tăng cường công tác giáo dục và kiểm tra, giám sát để mỗi tập thể, cá nhân nêu cao ý thức học tập và làm theo tấm gương của Bác...”. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, cho rằng: “Học tập và làm theo gương Bác không nhất thiết là phải học tập và làm theo những cái gì lớn lao, cao xa, mà chúng ta phải học tập và làm theo từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Những việc nhỏ đó dần dần nó sẽ tích lũy thành lớn. Tôi nghĩ chuẩn mực đạo đức của CB, ĐV, công chức, viên chức trước hết cần học tập là làm theo đức tính “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Nếu học tập được đức tính này, mỗi CB, ĐV sẽ trở thành công bộc của dân...”.

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả các địa phương, đơn vị đạt được sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 03, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lưu ý: thời gian tới, các cấp ủy đảng cần lãnh đạo để mỗi CB, ĐV và người dân “học thành tâm, làm thực chất” theo gương Bác. Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị phải gương mẫu trong học tập và làm theo để cấp dưới noi theo. Ban Thường vụ cấp ủy và đồng chí Bí thư chỉ đạo lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định - coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá kết quả của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Các quận ủy, huyện ủy cần tổ chức đối thoại với ĐV ở cơ sở và UBND quận, huyện cần đối thoại với nhân dân để lắng nghe ý kiến phản ánh của CB, ĐV và nhân dân tại cơ sở, qua đó kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết