25/01/2020 - 14:41

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Chú trọng đổi mới, nâng chất hoạt động, góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

Năm 2019, HĐND thành phố tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; quyết định các vấn đề của địa phương. Đồng thời, chú trọng đổi mới, nâng chất các hoạt động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của thành phố. Từ đó, góp phần tích cực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết

Năm 2019, phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đổi mới từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực, các Ban HĐND thành phố đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức triển khai nhiệm vụ theo hướng quyết liệt, đồng bộ, sâu sát, khoa học, thiết thực và hiệu quả; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời, chủ động, tích cực vào cuộc ngay từ sớm cùng các cơ quan chức năng thành phố xem xét, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Một trong những hoạt động nổi bật của HĐND thành phố trong năm là tổ chức thành công 5 kỳ họp để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, quyết nghị thông qua các chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội thành phố. Trong đó, ở 2 kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2019, HĐND thành phố thông qua 39 nghị quyết liên quan đến tất cả các lĩnh vực. Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp lớn về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, HĐND thành phố đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng, như: sửa đổi, bổ sung quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực; quy định mức chi hỗ trợ đối với UBND cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã; mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố…

Tại 3 kỳ họp bất thường, ngoài việc thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND thành phố đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng có tính cấp bách, làm cơ sở cho UBND thành phố tổ chức thực hiện. Đó là phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến quốc lộ 61C; điều chỉnh chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố; thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)…

Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố có văn bản yêu cầu UBND thành phố sớm thể chế hóa những chủ trương được HĐND thành phố ban hành tại các kỳ họp. Đồng thời, tổ chức giám sát, yêu cầu các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND thành phố khảo sát, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách đó. Chính vì vậy, các chủ trương của HĐND thành phố ban hành, thông qua các nghị quyết, đều sớm đi vào thực tế cuộc sống và có hiệu lực, hiệu quả cao đối với quá trình phát triển của thành phố.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Chú trọng giải quyết bức xúc của cử tri

Một trong những hoạt động nổi bật của HĐND thành phố năm qua là tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri. Cụ thể, trước và sau kỳ họp thứ 13 của HĐND, Thường trực HĐND thành phố đã chuyển đến UBND thành phố 108 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri liên quan đến các vấn đề: xử lý hành vi vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng; việc ban hành khung giá bồi thường mới về đất, hoa màu, vật kiến trúc; chính sách tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người dân khi thực hiện dự án; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các khu dân cư; các đề nghị cung cấp điện, cấp nước sạch cho người dân sử dụng; công tác nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế ở một số bệnh viện; sửa chữa cầu, đường bị xuống cấp, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường; tiến độ các công trình, dự án;…

Sau khi tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri gởi Thường trực UBND thành phố giải quyết, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rà soát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị. Đồng thời, thực hiện tái giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và việc thực hiện “lời hứa” của các sở, ban, ngành, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương… Nhờ vậy, tất cả ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đều được UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan hữu quan giải quyết; trong đó, có nhiều ý kiến, kiến nghị được giải quyết dứt điểm; một số ý kiến, kiến nghị cần có thời gian, lộ trình để thực hiện…

Nỗ lực quan tâm, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; cơ bản giải quyết được các vấn đề bức xúc của cử tri, tạo được lòng tin của nhân dân vào công tác quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố, góp phần tích cực trong việc xây dựng và phát triển thành phố.

***

Những hoạt động của HĐND thành phố đã được đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, biểu dương và đánh giá cao tại phiên khai mạc kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND thành phố. Đó là động lực lớn để Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND thành phố tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa trong các hoạt động.

Trước mắt, năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng với nhiều sự kiện lớn: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và là năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,Thường trực HĐND thành phố đề nghị các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm đưa thành phố Cần Thơ phát triển lên tầm cao mới, xứng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân.l

QUỐC TRƯỞNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết