24/04/2024 - 07:57

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp 

(CT) - Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành Công văn số 1526/UBND-NC về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tăng cường hoạt động kiểm tra công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra hoạt động công vụ và đột xuất về công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ TP Cần Thơ, kiểm tra tại UBND phường Thới Long, quận Ô Môn.

Công văn nêu rõ, gần đây, đặc biệt là kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I-2024 chưa đạt theo yêu cầu, kế hoạch đề ra. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do một số cơ quan, đơn vị, địa phương không dám tham mưu, đề xuất; không dám quyết định những nội dung công việc thuộc thẩm quyền; tìm cách đùn đẩy, chuyển sang cơ quan, đơn vị khác; thiếu chủ động trong tham mưu hoặc tham mưu chung chung, không nêu rõ quan điểm; một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền. Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Đặc biệt, tập trung các nội dung trọng tâm: đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thanh tra, kiểm tra nội bộ; kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo sát tình hình thực tế; cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm các công việc được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ. Trong quá trình phối hợp để giải quyết công việc theo thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến các cơ quan liên quan trực tiếp đến đề án, dự án; không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết