21/05/2024 - 08:33

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

(CT) - Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành Công văn số 1896/UBND-KSTT về việc triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với một số bộ, ngành, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Các địa phương đã và đang đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Trong ảnh: Công chức Bộ phận Một cửa UBND huyện Vĩnh Thạnh xử lý hồ sơ của người dân qua phần mềm.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm việc công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC theo quy định; 100% hồ sơ TTHC phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và đồng bộ với Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia. Ðẩy mạnh cung cấp DVC trực tuyến, nhất là cung cấp DVC trực tuyến toàn trình trên Cổng DVC quốc gia; cấu trúc lại quy trình các TTHC, DVC theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Ðồng thời, thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và đẩy mạnh việc khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu số hóa; kịp thời rà soát, nâng cấp các trang thiết bị đầu cuối tại Bộ phận Một cửa đáp ứng yêu cầu số hóa, tái sử dụng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NÐ-CP ngày 6-12-2021 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố, đáp ứng việc kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng DVC quốc gia phục vụ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Giám đốc Công an thành phố tiếp tục theo dõi, đôn đốc xử lý các “điểm nghẽn” trong thực hiện Ðề án 06 trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Q. THÁI

 

Chia sẻ bài viết