13/04/2021 - 20:50

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Bầu cử quốc gia 

Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại phiên họp. Ảnh: DOÃN TẤN - TTXVN

(TTXVN) - Chiều 12-4, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia (HÐBCQG) đã tổ chức họp phiên toàn thể lần thứ 5. Ðây là phiên họp đầu tiên ngay sau khi một số nhân sự của Hội đồng được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ đánh giá, sau phiên họp lần thứ 4 diễn ra cách đây gần một tháng, HÐBCQG đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng như thành lập các cơ quan phụ trách bầu cử, tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn bầu cử, đặc biệt là việc chuẩn bị nhân sự hay đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giải quyết đơn thư tố cáo, đảm bảo an ninh, an toàn cho các tổ bầu cử.

Chủ tịch HÐBCQG đặt ra yêu cầu tổ chức thành công Ngày bầu cử 23-5 tới đây ở các mặt: an toàn, tiết kiệm, đúng luật, lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn, thực sự xứng đáng vào bộ máy của Quốc hội và HÐND các cấp, loại bỏ những thành phần cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất và có tư tưởng chống phá Ðảng, Nhà nước như yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị cần coi tổ chức thành công Ngày bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong quý II-2021. Riêng trong tháng 4-2021, MTTQ và các cơ quan liên quan tổ chức thành công hiệp thương lần thứ 3. Tổ chức các đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương và Trung ương, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Bộ Chính trị; giải quyết tốt khiếu nại tố cáo trong bầu cử, kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời khiếu nại của các cơ quan, địa phương và có hướng dẫn về bầu cử sớm đối với các cơ quan ngoại giao, lực lượng vũ trang,… đang làm nhiệm vụ;...

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đa dạng, có chiều sâu để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, phát huy được ý thức về quyền và trách nhiệm của mỗi cử tri, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất, đồng thời phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá ngày bầu cử của nhân dân.

Tại phiên họp, HÐBCQG nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ sau Phiên họp lần thứ 4 đến nay; tờ trình về việc thành lập và triển khai các đoàn giám sát, kiểm tra của HÐBCQG đợt 2 và đợt 3; báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ 3; tờ trình điều chỉnh phân công thành viên HÐBCQG, xem xét, kiện toàn nhân sự thành viên một số Tiểu ban, Chánh Văn phòng HÐBCQG.

Sau khi thảo luận về các nội dung trên, HÐBCQG thông qua nghị quyết phân công nhiệm vụ thành viên HÐBCQG.

Chia sẻ bài viết