28/06/2012 - 22:37

PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Chủ động thanh tra, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Ngày 28-6, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban công tác thanh tra 6 tháng đầu năm. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đề ra những nhiệm vụ của ngành thanh tra trong thời gian tới là: tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch; thúc đẩy thanh tra chuyên đề đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; tiếp tục triển khai thanh tra chuyên ngành, nhất là trong những lĩnh vực dư luận xã hội đang quan tâm. Ngành chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời số vụ việc khiếu kiện đông người, rà soát các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài và những vụ việc mới phát sinh, nhất là các điểm nóng phức tạp, vượt cấp. Ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đôn đốc việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục được tăng cường; chú trọng việc công khai minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả đạt được và nỗ lực của toàn ngành thanh tra trong 6 tháng đầu năm. Thanh tra Chính phủ đã có nhiều tiến bộ, nghiêm túc, bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng là chỗ dựa của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên, hạn chế được khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Công tác thanh tra gắn với công tác phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả tích cực...

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý hiện nay vẫn còn nhiều bất cập trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, cơ chế, chính sách, pháp luật có những lĩnh vực chưa điều chỉnh kịp thời; tình hình vi phạm pháp luật còn diễn ra phổ biến ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực; khiếu nại, tố cáo còn tiềm ẩn những phức tạp, tình hình tham nhũng còn nghiêm trọng đang là bức xúc của xã hội, đòi hỏi phải có sự quyết tâm nỗ lực cao hơn của ngành thanh tra.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành thanh tra trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các bộ, ngành hữu quan thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5; tập trung hoàn thiện Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Dự án Luật Tiếp dân (trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 4). Ngành Thanh tra làm tốt vai trò tham mưu các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đồng thời tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch, tập trung vào những điểm bức xúc, đôn đốc thực hiện sau kết luận thanh tra. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành thanh tra cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, nâng cao trách nhiệm trong phòng ngừa tham nhũng; tiến hành thanh tra chủ động, đúng pháp luật, không để kéo dài...

PHÚC HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết