05/01/2019 - 07:51

Kỷ niệm 53 năm Ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2019) và 6 năm thành lập Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ (2013 - 2019)

Chủ động tham mưu trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội 

Phát huy truyền thống 53 năm của ngành, sau khi được thành lập vào năm 2013, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ đã bắt tay ngay vào việc kiện toàn tổ chức bộ máy, khắc phục những khó khăn buổi đầu về cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai đầy đủ các nội dung nhiệm vụ theo Quy định số 183-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương. Cán bộ, công chức của Ban Nội chính đã nỗ lực chủ động phối hợp nắm tình hình, phát hiện, đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, xử lý hiệu quả nhiều vụ án, vụ việc quan trọng, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến cấp ủy, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Chủ động tham mưu

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm toàn diện về nội chính, đặt nền móng cho công tác nội chính và nền dân chủ của nước ta. Ngày 5-1-1966, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW thành lập Ban Pháp chế Trung ương- Tổ chức tiền thân của Ban Nội chính Trung ương, đánh dấu sự ra đời chính thức của ngành Nội chính Đảng. Sau 53 năm xây dựng và trưởng thành, qua nhiều lần thay đổi từ Ban Pháp chế Trung ương, đến Ban Nội chính Trung ương và thành lập Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, rồi đến Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng (PCTN) ở Trung ương và cấp tỉnh, thành phố và hiện nay là Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy, ngành Nội chính Đảng đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, ngành Nội chính Đảng đã nghiên cứu, thẩm định, tham mưu cho Đảng các chương trình xây dựng pháp luật; chủ trì, phối hợp tham mưu sơ kết, tổng kết, ban hành một số chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng về công tác nội chính và PCTN, lãng phí; tham mưu, xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của pháp luật…

Thừa ủy nhiệm của Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho những cá nhân có công lao đóng góp vào sự nghiệp Nội chính Đảng bộ TP Cần Thơ. Ảnh: S.H
Thừa ủy nhiệm của Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho những cá nhân có công lao đóng góp vào sự nghiệp Nội chính Đảng bộ TP Cần Thơ. Ảnh: S.H

Góp phần vào thành tích chung, cán bộ, công chức Ban Nội chính Thành ủy đã nỗ lực phấn đấu trong tham mưu, chủ động đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết của Thành ủy đề ra trong năm 2018. Đến cuối năm 2018, Ban Nội chính Thành ủy đã sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan theo Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng... sau khi thực hiện xong đề án mô hình Văn phòng cấp ủy phục vụ chung.

Trong năm 2018, Ban Nội chính Thành ủy đã chủ động theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thành phố triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản liên quan về công tác nội chính, PCTN và công tác cải cách tư pháp của Trung ương và Thành ủy. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, kiểm tra”; Quy định số 23-QĐ/TU “Về việc phối hợp, quan hệ công tác giữa Ban Nội chính Thành ủy với Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy”; các quy định về việc phối hợp, quan hệ công tác giữa Ban Nội chính Thành ủy với các cơ quan khối nội chính, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy… 

Bên cạnh đó, Ban còn tham gia các Đoàn Kiểm tra, giám sát thanh tra của Ban Thường vụ Thành ủy, Thanh tra thành phố; đồng thời chủ trì tổ chức 2 đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm tra công tác PCTN, lãng phí và thực hành tiết kiệm; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo... Trong năm, Ban đã tiếp 85 lượt công dân, nhận 217 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền 33 đơn, hướng dẫn trả lời cho đương sự 104 đơn, lưu 76 đơn, đang xử lý 4 đơn…

Công tác PCTN luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương của thành phố quan tâm triển khai và thực hiện; chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, nhất là việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức được chú trọng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; các ngành chức năng tiếp tục phối hợp đẩy nhanh trong công tác xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng…

Năng động trong mọi tình hình

Năm 2019, để cùng chung tay với thành phố thực hiện thành công chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”, các cơ quan nội chính thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục chủ động và phối hợp chặt chẽ thực hiện công tác nội chính, PCTN, Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, kiểm tra”, Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020. Tham mưu Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; chủ động nâng cao chất lượng, số lượng giải quyết trong công tác thi hành án dân sự, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự”.

Bên cạnh đó, ngành Nội chính sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy, kinh tế, tội phạm có tổ chức, hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ theo kiểu xã hội đen trên địa bàn thành phố. Đồng thời nỗ lực kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắn giao thông. Tiếp tục nắm chặt tình hình diễn biến tại các trạm thu phí BOT, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án…

Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; tăng cường phát hiện và kiên quyết xử lý mọi hành vi nhũng nhiễu làm khó người dân và doanh nghiệp, nhận hối lộ, tham nhũng vặt của cán bộ công chức.

Ban Nội chính Thành ủy tăng cường phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về công tác nội chính và PCTN, chống lãng phí và cải cách tư pháp; tiếp tục thực hiện tốt các quy định phối hợp, quan hệ công tác giữa Ban Nội chính với các cơ quan khối nội chính, tư pháp và cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan; chủ động phối hợp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác nội chính và PCTN ở các địa phương; tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm, giám sát, phản biện xã hội của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác PCTN. Chủ động rà soát xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, không để khiếu nại đông người, vượt cấp, phát sinh điểm nóng; xử lý nghiêm các trường hợp kích động, lôi kéo gây mất an ninh trật tự.

Ngoài ra, ngành Nội chính thành phố sẽ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức công vụ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác PCTN, lãng phí và thực hành tiết kiệm trong cán bộ, công chức và đảng viên… gắn với triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

ThS. NGUYỄN XUÂN HẢI

Chia sẻ bài viết