02/05/2022 - 07:03

Chủ động ngăn ngừa sai phạm 

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Thới Lai vừa thi hành kỷ luật Chi ủy viên Chi bộ ấp Trường Thuận, xã Trường Thắng bằng hình thức cách chức, do vòi vĩnh và nhận 1,15 triệu đồng của người dân khi cấp phát chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động tự do ảnh hưởng dịch COVID-19. Đây là một trong những trường hợp vi phạm bị xử lý nghiêm qua công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) của cấp ủy và UBKT các cấp huyện Thới Lai.

Ủy ban Kiểm tra xã Xuân Thắng triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.

Ủy ban Kiểm tra xã Xuân Thắng triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Bỉ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thới Lai, năm 2021 và 2022, UBKT hai cấp trong huyện đã chủ động xây dựng chương trình KT, GS phù hợp với tình hình của địa phương, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung KT, GS tập trung vào công tác xây dựng cơ bản, đầu tư công; thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc; công tác cấp phát chế độ, chính sách cho các đối tượng dịp Tết Nguyên đán và hỗ trợ người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19; công tác mua sắm tài sản công, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Bên cạnh đó, UBKT hai cấp tham mưu giúp cấp ủy đảng thực hiện quán triệt các nghị quyết, quyết định của cấp trên có liên quan đến công tác KT, GS nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đảng viên, tổ chức đảng; trách nhiệm của UBKT các cấp đối với công tác KT, GS và kỷ luật của Đảng. Trong đó, cấp ủy, UBKT các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc KT, GS; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị để cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, xảy ra điểm nóng, tạo dư luận không tốt trong nhân dân; tăng cường KT, GS thường xuyên, đột xuất đối với một số tổ chức đảng và đảng viên.

Tại Đảng bộ xã Xuân Thắng, theo đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã, năm 2021 và năm 2022, Đảng ủy xã đề ra chương trình KT, GS sát với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Qua KT, GS, tổ công tác của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã góp ý giúp các chi bộ nhận rõ hạn chế, khuyết điểm, như: một vài chi bộ chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chưa hiệu quả; chỉ đạo nâng chất các tiêu chí nông thôn mới chậm; sinh hoạt chi bộ chưa đúng hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy… "Nhờ thực hiện tốt công tác KT, GS, kịp thời góp ý, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm khi mới manh nha, từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ xã không có đảng viên vi phạm" - đồng chí Nguyễn Văn Tùng chia sẻ.

Đảng bộ xã Thới Thạnh có 15 chi bộ, 285 đảng viên. Đảng ủy và UBKT Đảng ủy chú trọng KT, GS công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở; việc cấp phát quà Tết và hỗ trợ cho người khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19... Qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã kịp thời chấn chỉnh một số đảng viên chưa tích cực tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, góp ý nhắc nhở một vài tập thể chi ủy chi bộ trong công tác quản lý đảng viên… Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã, khẳng định: "Nhờ kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh khắc phục hạn chế, khuyết điểm nên từ năm 2021 đến nay Đảng bộ xã không có đảng viên vi phạm".

Bên cạnh công tác KT, GS theo chuyên đề, cấp ủy và UBKT 2 cấp trong huyện Thới Lai chú trọng GS thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên; quan tâm lắng nghe, nắm bắt dư luận xã hội liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên để KT khi có dấu hiệu vi phạm. Từ năm 2021 đến nay, UBKT hai cấp trong huyện đã KT 8 đảng viên có dấu hiệu vi phạm về pháp luật, trục lợi trong cấp phát chính sách hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng dịch COVID-19, đạo đức, lối sống. Qua đó, chủ động giáo dục, phòng ngừa; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm. Đồng thời, kỷ luật 7 đảng viên vi phạm pháp luật, thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao, điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn chết người, vi phạm nguyên tắc tài chính, vòi vĩnh và nhận tiền của người có hoàn cảnh khó khăn khi cấp phát chế độ hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19, vi phạm  chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; trong đó, khai trừ 4, cảnh cáo 2, khiển trách 3 trường hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Bỉ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, khẳng định: Công tác KT, GS nâng cao hiệu lực, hiệu quả đã góp phần quan trọng ngăn ngừa vi phạm, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết