03/05/2012 - 08:26

Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, lao động trẻ

Sáng 2-5, tại Hà Nội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012- 2017.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy trong đoàn viên, công nhân, lao động trẻ. Hai bên quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, lao động trẻ; phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Thực hiện chương trình phối hợp, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Đoàn chủ động tiếp cận, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, lao động trẻ; quan tâm lao động trẻ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước về những vấn đề như: việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội…. Hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng thanh niên”, “Tháng Công nhân”; triển khai Đề án Hỗ trợ thanh niên công nhân đến năm 2020 sau khi được Chính phủ phê duyệt.

KHIẾU TƯ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết