05/01/2011 - 08:42

Phiên họp 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật kiểm toán độc lập

(TTXVN)- Sáng 4-1, tại Hà Nội, khai mạc phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau phần khai mạc, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sơ kết việc triển khai Kế hoạch số 900/UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Tiếp tục phiên họp 37, chiều 4-1, với sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật kiểm toán độc lập. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh.

Quản lý nhà nước đối với kiểm toán độc lập; những quy định liên quan kiểm toán viên hành nghề; về doanh nghiệp kiểm toán; kiểm toán bắt buộc; báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính là những nội dung lớn được các ủy viên UBTVQH quan tâm cho ý kiến. Một số ý kiến cho rằng, quy định việc đại diện chủ sở hữu đối với đơn vị được kiểm toán, quy định những nội dung không được ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán là không hợp lý, cần chỉnh sửa theo hướng giao Bộ Tài chính. Thời gian qua, chất lượng báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính ở không ít doanh nghiệp còn thấp, do nguyên nhân chủ yếu là đơn vị kiểm toán vì nhiều lý do không đi sâu xem xét, đánh giá một hay một số nội dung trọng yếu của báo cáo tài chính. Để khắc phục tình trạng các đơn vị kiểm toán đưa ra yếu tố ngoại trừ trong những trường hợp như vậy để không phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, qua đó không chịu trách nhiệm về tính pháp lý, cần thiết quy định rõ những nội dung trọng yếu không được ngoại trừ, khi lập báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính.

Chia sẻ bài viết