20/12/2009 - 09:42

Kết thúc phiên họp thứ 26 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cho ý kiến về phương án phân phối vốn trái phiếu Chính phủ

Sáng 19-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 26; cho ý kiến về phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2010 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Đức Kiên.

Cuối buổi làm việc sáng nay, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 26 của Ủy ban và đánh giá Phiên họp thành công tốt đẹp

Theo báo cáo của Kho Bạc Nhà nước, tính đến hết tháng 10-2009, các cơ quan, đơn vị mới giải ngân đạt 47,5% nguồn vốn TPCP năm 2009; trong đó các dự án do TW quản lý đạt 57%; các dự án do địa phương quản lý đạt 42,2%. Thẩm tra tình hình triển khai, sử dụng nguồn vốn TPCP năm 2009, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH thống nhất với những kết quả đã đạt được của Chính phủ. Trong bối cảnh chống suy giảm kinh tế, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai nhanh công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn, phức tạp, điều chỉnh các nguồn vốn linh hoạt từ các dự án triển khai chậm, không có khả năng giải ngân sang các dự án triển khai nhanh nên kết quả giải ngân năm 2009 tích cực hơn so với năm 2008. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng chỉ rõ tình trạng dự án, công trình thi công dở dang, chuyển tiếp kéo dài, chậm tiến độ vẫn chưa được khắc phục triệt để, gây lãng phí nguồn vốn. Các dự án đường ô tô đến trung tâm xã và thủy lợi miền núi theo Nghị quyết 33/2004/QH11 của QH sẽ kết thúc năm 2010 nhưng chưa được bố trí vốn thỏa đáng để thực hiện dứt điểm. Lượng giải ngân TPCP đạt thấp, phải chuyển nguồn vốn sang năm sau với số lượng lớn. Tình trạng vi phạm các quy định về quản lý xây dựng cơ bản vẫn xảy ra, công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn, năng lực tài chính và thi công của các nhà thầu còn hạn chế...

Trong phương án phân bổ vốn TPCP năm 2010, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với các nguyên tắc theo Tờ trình của Chính phủ và nhấn mạnh những yêu cầu bám sát các Nghị quyết của QH... Đặc biệt, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng đề nghị Chính phủ quy định rõ trách nhiệm đối với người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc quyết định, triển khai các dự án, công trình thuộc nguồn vốn TPCP.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đa số các ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ QH tán thành với kết quả thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách; góp ý với Chính phủ có kế hoạch phân bổ vốn TPCP năm 2010 trong đó ưu tiên cho những dự án giáo dục, y tế, nông nghiệp, nông thôn có liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh. Bố trí vốn theo tiến độ giải ngân, điều chuyển vốn linh hoạt không để tình trạng tồn ngân. Kiên quyết loại bỏ những dự án, công trình kéo dài 2 - 3 năm chưa hoàn thành thủ tục đầu tư; ngừng bố trí vốn cho những dự án kéo dài nhiều năm không triển khai, hiệu quả kém.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế QH Hà Văn Hiền nêu một thực tế: Một số địa phương có nguồn vốn đủ, nhưng không có đủ nhân lực vì vậy các bộ, ngành Trung ương cần sớm có kế hoạch hỗ trợ, triển khai các dự án để đảm bảo tiến độ giải ngân. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của QH Lê Quang Bình đề nghị các cơ quan liên quan của Chính phủ cần có các biện pháp khắc phục sớm tình trạng chậm trễ trong giải phóng mặt bằng vì đây là một trong những nguyên nhân chính kéo giảm tiến độ giải ngân TPCP.

Tổng hợp các ý kiến đóng góp liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên kết luận: Ủy ban Thường vụ QH nhất trí với đánh giá của Ủy ban Tài chính - Ngân sách về những kết quả cũng như những hạn chế trong việc giải ngân TPCP. Nhấn mạnh đến đặc thù của năm 2010; Phó Chủ tịch QH lưu ý các bộ, ngành liên quan của Chính phủ tập trung vốn cho các dự án đã được triển khai, cần vốn để đảm bảo tiến độ; chỉ bố trí vốn cho các danh mục dự án đã được quyết định. Từ năm 2010 trở đi, Thường vụ QH thống nhất không điều chuyển nguồn vốn TPCP sang các năm tiếp theo mà sẽ sử dụng hết theo từng năm. Ủy ban Thường vụ QH cũng chấp thuận việc điều chỉnh tổng mức đầu tư cho các dự án trên cơ sở các nguyên nhân khách quan như biến động về giá...Ủy ban Thường vụ QH cũng đồng ý với Chính phủ về cơ chế phân cấp vốn theo Tờ trình, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tăng cường thanh, kiểm tra để đảm bảo sử dụng nguồn vốn TPCP đúng mục tiêu và có hiệu quả.

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết