27/09/2008 - 07:45

Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cho ý kiến 4 dự án luật

Ngày thứ 5 Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buổi sáng 26-9, các đại biểu thảo luận cho ý kiến vào 4 dự án Luật: Giao thông đường bộ, Bảo hiểm y tế, Công nghệ cao và Đa dạng sinh học.

Thảo luận về nội dung Quỹ bảo trì đường bộ trong dự án Luật Giao thông đường bộ, Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc Ksor Phước tán thành với phương án thành lập Quỹ nhưng không bao gồm ngân sách nhà nước. Trái với quan điểm này, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn tán thành với phương án thành lập quỹ bao gồm cả ngân sách nhà nước. Quỹ này không chỉ bảo trì quốc lộ do Trung ương quản lý mà còn bảo trì cho cả hệ thống đường địa phương. Hệ thống đường được đầu tư xây dựng không từ ngân sách nhà nước thì do tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác và chịu trách nhiệm bảo trì.

Về việc giao thêm quyền hạn cho cảnh sát giao thông đường bộ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và các hành vi vi phạm khác xảy ra trên đường bộ, đại biểu Ksor Phước cho rằng, không nên quy định cảnh sát giao thông đường bộ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ và các hành vi vi phạm khác xảy ra trên đường bộ để tránh chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng khác. Theo đại biểu Đào Trọng Thi (Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng) là nên giao nhiệm vụ xử lý hành vi vi phạm về hành lang an toàn đường bộ và các hành vi vi phạm khác xảy ra trên đường bộ cho cảnh sát giao thông.

Quy định huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết, đại biểu Đào Trọng Thi, hai Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Nguyễn Đức Kiên tán thành với nội dung này. Theo đại biểu Đào Trọng Thi thì không nên quy định huy động thường xuyên và đầy đủ toàn diện, chỉ nêu quy định những loại công việc cụ thể có sự tham gia phối hợp của lực lượng này.

Báo cáo của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội về Dự án Luật bảo hiểm Y tế về bảo hiểm y tế trong nội dung bảo hiểm y tế cho nông dân có ý kiến đề nghị Nhà nước cần hỗ trợ một phần để người nông dân tham gia bảo hiểm y tế nhằm thực hiện chính sách phúc lợi xã hội đối với nông dân; có ý kiến đề nghị Nhà nước nên hỗ trợ 40% cho nông dân tham gia bảo hiểm y tế. Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, trong nhiều năm thí điểm Bảo hiểm y tế, khó khăn nhất vẫn là triển khai bảo hiểm y tế cho nông dân. Mặc dù ngân sách nhà nước đã hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi... song vẫn còn hàng chục triệu nông dân chưa có cơ hội tham gia bảo hiểm y tế. Theo quy định của dự thảo Luật, người nông dân có mức sống trung bình trở lên chỉ có cơ hội tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện với mức đóng khoảng 250.000 đồng/thẻ/người/năm, đây là mức đóng khá cao so với thu nhập của họ. Do vậy cần thiết phải có sự hỗ trợ nhất định để nông dân tham gia bảo hiểm y tế.

Đối với dự án Luật Công nghệ cao, nội dung về chính sách của Nhà nước đối với hoạt động công nghệ cao, hai Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Nguyễn Đức Kiên cho rằng để thể hiện sự ưu tiên, khuyến khích hoạt động ứng dụng công nghệ cao và thể hiện chính sách của Nhà nước được đầy đủ hơn đề nghị bổ sung nội dung “ưu đãi ở mức cao nhất về thuế, đất đai” tại khoản 1 Điều 4.

Xung quanh Luật Đa dạng sinh học, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến về nội dung phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý khu bảo tồn và tổ chức thực hiện quản lý khu bảo tồn...

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết