28/05/2023 - 09:41

Cho mùa phượng nở sân trường

Từ Dạ Linh

 

Em chở nhớ về đâu mùa xa ngái
Hè chớm sang vọng lại tiếng ve kêu
Phượng đã nở ươm sắc màu tươi thắm
Trang vở thành ngọc ấn tuổi hoa niên.

Em chở nhớ một thời ta mê mải
Phía miền yêu vọng lại tiếng trống trường
Dòng lưu bút giấu gì bên trong ấy
Má ửng hồng con gái chẳng nói đâu.

Em chở nhớ đi rồi ta ở lại
Nắng sân trường như rải những miền thương
Phượng cứ nở gieo bao điều tâm tưởng
Ký ức nào giục giã ve gọi hè.

Chia sẻ bài viết