28/10/2013 - 21:56

Chính phủ qui định hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị tim bẩm sinh

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

Theo đó, đối tượng được hưởng chính sách này là trẻ em có thẻ bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật.

Chính sách hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trong mỗi đợt khám, phẫu thuật tim gồm: hỗ trợ chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật tim và hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại. Ngân sách địa phương hỗ trợ tiền ăn với mức 50.000 đồng/trẻ em/ngày, trong thời gian không quá 15 ngày; tiền đi lại hỗ trợ theo giá phương tiện công cộng thông thường.

Kinh phí để thực hiện chính sách này từ Quỹ bảo hiểm y tế, ngân sách Nhà nước, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cũng như các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Trong giai đoạn 2013-2015, đối với các địa phương phải sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện một phần chính sách này, ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ theo cơ chế như sau: hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi; hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%. Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một phần chính sách này sau năm 2015.

Việc khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim và phẫu thuật tim cho trẻ em thuộc đối tượng của Quyết định này chỉ thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế. Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vận động nguồn lực hỗ trợ địa phương thực hiện chính sách này, hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-11.

 

Chia sẻ bài viết