27/02/2010 - 09:05

Chính phủ chuẩn bị 6 dự án Luật trình Ủy ban Thường vụ quốc hội

* Giải quyết những bất cập của pháp luật liên quan đến khiếu nại về đất đai

(Chinhphu.vn)- Chuẩn bị cho phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ quốc hội (UBTVQH) dự kiến diễn ra từ ngày 15-3 đến 21-3-2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phân công nhiệm vụ cho các Bộ chuẩn bị, trình 6 Dự án Luật, 2 Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chuẩn bị và trình UBTVQH Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 66/2006/QH11 ngày 29-6-2006 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường, Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị.

Dự án Luật Các vùng biển Việt Nam, Dự án Luật khoáng sản (sửa đổi), Dự án Luật Nuôi con nuôi, Dự án Luật Bưu chính, Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), lần lượt do các Bộ: Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị, trình Quốc hội.

Theo kế hoạch, các dự thảo trên sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý sẽ được gửi đến Quốc hội ngay trong những ngày đầu tháng 3 tới.

Riêng đối với các Dự án Luật đã được Chính phủ trình và đã được UBTVQH, Quốc hội cho ý kiến, các cơ quan có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc chuẩn bị nội dung các Dự án Luật, nhằm chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên họp thứ 29 sắp tới của UBTVQH.

* Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 1094/VPCP-KNTN, một trong những nổi cộm hiện nay là vướng mắc trong việc áp dụng Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo và Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến khiếu nại về đất đai. Trước thực tế này, trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung được các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội biện pháp giải quyết những bất cập của pháp luật trong việc bảo đảm quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án của người khiếu nại đối với những vụ việc khiếu nại về đất đai đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan trong quá trình xây dựng các dự án Luật Tố tụng hành chính, Luật Khiếu nại, Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành chức năng và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài (trong đó có những vụ việc khiếu nại về đất đai đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai) theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 321/TB-VPCP ngày 21-11-2008 và 89/TB-VPCP ngày 19-3-2009.

TTXVN-GIA VI

Chia sẻ bài viết