12/09/2021 - 11:34

Chiều vàng phố nhỏ người qua 

Thụy Quân

 

Nếu còn một chiều thành phố

nhẹ nhàng chủ nhật về đâu

nếu còn màu chiều phố cũ

mi đừng đọng nữa mùa thu

 

ngẩn ngơ lá che màu biếc

mắt buồn sót lại giọt sương

chỉ gió đưa hoài nỗi nhớ

tìm ai ở phía con đường

 

tìm ai ở phía ban chiều

mà nghe nhịp lòng chủ nhật

mùa xa dường như thổn thức

âm thầm nắng ngủ lên vai

 

đâu rồi tình nơi lối cũ

chủ nhật liêu xiêu dấu giày

lưa thưa chiều nay bỏ lại

thương chờ ai thả ai gom

 

đâu rồi lơ thơ nắng muộn

mà vàng phố nhỏ người qua

chiều phai nỗi đời ai nhuộm

cho người làm lạ với ta

 

còn nhau một chiều chủ nhật

hẹn xưa biết đến bao giờ

thôi thì riêng mình chấp nhất

nghe buồn vừa mới trổ bông.

Chia sẻ bài viết