17/10/2019 - 18:21

Chi bộ đầu tiên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ tiến hành đại hội điểm 

(CT)- Chiều 17-10, Chi bộ Nhân sự - Tổng hợp, Đảng bộ Viễn thông Cần Thơ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ chọn tổ chức đại hội (ĐH) điểm đã tiến hành ĐH đảng viên lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2022.

Đảng viên chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

ĐH thống nhất đánh giá, nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định nêu gương của Đảng; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng nên không có đảng viên vi phạm. Chi bộ chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu sắp xếp, luân chuyển 9 cán bộ; tuyển dụng 12 lao động; đánh giá năng lực 92 lao động kỹ thuật trực tiếp sản xuất, 18 tổ trưởng các tổ, 52 lao động gián tiếp; tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho 970 lượt cán bộ, công nhân viên; cử 453 lượt cán bộ, công nhân viên tham gia các lớp đào tạo do Tập đoàn tổ chức; tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho 538 lượt cán bộ, công nhân viên. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người lao động; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn doanh nghiệp…

ĐH đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2022 là xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; phát triển 1 đảng viên; chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động; nâng cao chất lượng hoạt động hành chính, quản trị; tiết giảm từ 10-15% các khoản chi phí liên quan đến hoạt động chuyên môn. ĐH đã bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Lưu Nhân được bầu làm Bí thư chi bộ.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ có 3 đảng bộ bộ phận (20 chi bộ trực thuộc) và có 152 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Phấn đấu đến cuối năm 2019, 100% đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở sẽ hoàn thành ĐH nhiệm kỳ 2020-2022.

Tin, ảnh: ANH DŨNG 

Chia sẻ bài viết