04/07/2022 - 19:47

Cấp ủy đảng phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện đối với cơ quan, đơn vị 

(CT) - Sáng 4-7, Ðảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối và các ban xây dựng đảng Thành ủy dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Ðảng ủy Khối và các cấp ủy đảng cơ sở trực thuộc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng và Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức cho 100% CB, ÐV cam kết, đăng ký thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Các cấp ủy đảng trực thuộc Ðảng ủy Khối đã tổ chức kết nạp 177 đảng viên, đạt 80,45% kế hoạch năm; thi hành kỷ luật 10 đảng viên vi phạm quy trình nghiệp vụ trong công tác quản lý thuế, lạm dụng chức vụ và quyền hạn chiếm đoạt tài sản, sinh con thứ ba và sinh con thứ tư. Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối đã thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của Ðảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo Ðảng ủy Khối nhiệm kỳ 2025-2030. Các cấp ủy cơ sở đảng trong Ðảng bộ Khối đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, đến nay có trên 34 chi bộ đã tổ chức đại hội, đạt 7,47% tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong Ðảng bộ Khối. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng trực thuộc Ðảng ủy Khối đã phối hợp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai kịp thời nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022…

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tâm lưu ý trong 6 tháng cuối năm, các cấp ủy đảng trực thuộc Ðảng ủy Khối cần tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong giai đoạn mới. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với các mặt công tác của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo tổ chức hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 đúng kế hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy tiếp tục phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết năm 2022 của Thành ủy và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết