16/07/2017 - 21:01

Ðồng chí Võ Thành Ðô, nguyên Chủ nhiệm Khoa Thời sự quốc tế, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tỉnh Hậu Giang (cũ):

Cần triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp

Từ trước đến nay, Đảng ta luôn quan tâm, coi trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tùy theo thời kỳ, giai đoạn cách mạng mà có những phương pháp, nội dung, quy mô tổ chức khác nhau. Riêng Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) của Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (NQTW4 khóa XII) ra đời rất kịp thời. Nghị quyết đã đánh giá sát hợp tình hình, đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của đại bộ phận cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay.

Theo tôi, muốn thực hiện hiệu quả Nghị quyết này, cần triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp. Trong đó, giải pháp then chốt, hàng đầu là công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Bởi vì chỉ khi có nhận thức đúng, mới dẫn đến hành động đúng đắn. Bên cạnh đó, cũng cần chú trọng cách thức, biện pháp triển khai nghị quyết sao cho thiết thực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ báo cáo viên có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời, quan tâm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; tăng cường thảo luận, trao đổi trong sinh hoạt chi bộ. Muốn làm được điều này, bản thân người Bí thư phải thật sự có "tầm", có năng lực, biết cách đặt vấn đề, gợi mở vấn đề để các đảng viên trong chi bộ cùng thảo luận, "mổ xẻ" vấn đề... để đi đến thống nhất tư tưởng, hành động, phương thức tiến hành... Song song đó, các cấp ủy Đảng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết ra đoàn viên, hội viên các hội đoàn thể, quần chúng nhân dân (nhất là đối tượng là gia đình, người thân cán bộ, đảng viên…).

Cùng với đó là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giải quyết dứt điểm vụ việc nghiêm trọng, kéo dài (nhất là các vụ việc có liên quan đến cán bộ cấp cao); kịp thời thanh tra, kiểm tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm, kể cả đối những cán bộ về hưu nếu có dư luận không minh bạch. Từ đó, gầy dựng niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết