30/03/2023 - 21:15

Cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

(CT) - Ngày 30-3, Ðoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) TP Cần Thơ do ông Trương Hồng Dự, Phó Trưởng Ðoàn kiểm tra CCHC thành phố, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, chủ trì cuộc kiểm tra công tác CCHC tại quận Cái Răng.

Các thành viên Tổ giúp việc Đoàn kiểm tra CCHC thành phố khảo sát, kiểm thực tế tại UBND phường Lê Bình, quận Cái Răng. Ảnh: CTV​

Qua khảo sát, Ðoàn kiểm tra CCHC thành phố ghi nhận UBND quận Cái Răng ban hành đầy đủ các kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; có ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Về nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, hầu hết các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp phường có sử dụng phần mềm quản lý văn bản trong tiếp nhận văn bản liên thông, luân chuyển, xử lý văn bản trên phần mềm. UBND quận cung cấp 87 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt 100% đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện, đạt 31% trên tổng số TTHC cấp quận; UBND cấp phường cung cấp 17 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt 100% TTHC đủ điều kiện và 8% trên tổng số TTHC cấp phường. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình cấp quận đạt 47%.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC của quận còn một số hạn chế. Cụ thể, một số phòng, ban chuyên môn và UBND cấp phường có tỷ lệ văn bản đi được ký số thấp; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ ở cấp quận và cấp phường đạt thấp, lần lượt là 7% và 12%. Việc niêm yết, công khai TTHC chưa đúng ở một số lĩnh vực như tư pháp, tài nguyên và môi trường, lao động; vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn. Công tác văn thư - lưu trữ chưa được quan tâm đúng mức. Ðoàn kiểm tra yêu cầu quận công khai bảng niêm yết phí, lệ phí đúng quy định; thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC đảm bảo đúng thời gian quy định; đẩy mạnh số hóa kết quả giải quyết TTHC đảm bảo đạt tỷ lệ 40% đối với cấp huyện và 35% cấp xã trong năm 2023. Các đơn vị, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đảm bảo đạt tỷ lệ 30%; thực hiện ký số, số hóa hồ sơ đầu vào và kết quả giải quyết TTHC đúng quy định. UBND quận cần sớm ban hành đề án và thực hiện việc chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các phòng chuyên môn, cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về văn thư - lưu trữ.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết