13/11/2010 - 10:30

Cần sửa đổi và điều chỉnh chế độ chính sách với cán bộ Đoàn, Hội

Ngày 12-11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 61/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý cho biết: tính đến thời điểm này, hầu hết các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, các Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu, phối hợp chỉ đạo tốt việc triển khai thực hiện các quy định cụ thể về chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội trong các trường. Song việc triển khai thực hiện Quyết định còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; chưa đồng đều, thống nhất do điều kiện môi trường khác nhau, đặc biệt là có sự chênh lệch khác biệt giữa hai hệ đào tạo công lập và ngoài công lập. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn, các Bộ, ngành liên quan cần tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu và kịp thời đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung Quyết định 61 để chính sách, chế độ đối với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học phù hợp hơn với tình hình thực tế và kết quả thực thi cao hơn.

Để tiếp tục triển khai Quyết định 61 phù hợp hơn với tình hình hiện nay, các đại biểu cũng đã đưa ra một số kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung như: quy định các mức áp dụng cụ thể về chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, sinh viên; quy định cụ thể chế độ chính sách đối với các trường ngoài công lập nhằm tạo sự thống nhất, áp dụng đồng bộ, tránh chung chung dẫn đến việc các trường đưa ra lý do hạn chế về kinh phí để không áp dụng. Bên cạnh đó, mặc dù quyết định đã quy định số tiết dạy cho cán bộ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ vượt giờ, song cần hướng dẫn cụ thể số tiết vượt giờ tối đa trong tuần, tháng... để tránh tình trạng bố trí tiết dạy ở một số trường chưa hợp lý. Quy định về cán bộ chuyên trách làm công tác Đoàn, Hội trong trường học nên tách riêng thành 2 khối trường: các trường đại học, cao đẳng và các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề; trong đó, tiêu chí số lượng học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề cần điều chỉnh thấp hơn so với các trường đại học, cao đẳng để có thể bố trí cán bộ chuyên trách...

VIỆT HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết